Forensische linguïstiek A, introductie

2019-2020

Doel vak

Doel van deze cursus is deelnemers bekend maken met juridische genres,
met wat forensisch taalkundigen zoal doen en welke methoden tot hun
beschikking staan. Daarnaast is een doel van deze cursus dat deelnemers
een bepaalde gevoeligheid (verder) ontwikkelen voor de rol van taal in
een juridische context.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:
1) Wat is forensische linguïstiek? Met wat voor teksten (geschreven en
gesproken) houden forensisch linguïsten zich bezig? Welke
analyse-instrumenten gebruiken ze?
2) 112-gesprekken (hoe verlopen deze gesprekken zo efficiënt mogelijk?).
3) Crisisonderhandelingen (wat zijn communicatiestrategieën om een
gesprek niet te laten escaleren?).
4) Politieverhoor en aangiften (hoe gaat een verhoor en hoe komt een
proces-verbaal tot stand?).
5) Interactie in de rechtszaal (rechtszaak als genre, vraag- en
antwoordsequenties, de rol van documenten zoals het eerder opgemaakte
proces verbaal).
6) Kwetsbare participanten in het rechtssysteem (zoals verdachten die
het Nederlands niet als moedertaal hebben, kinderen, slachtoffers van
verkrachting).
7) Het analyseren van auteurschap (heeft iemand wel of niet een bepaalde
brief of whatsapp bericht geschreven? Hoe bepaal je dat en hoe zeker
zijn analisten van hun zaak?).
8) Plagiaat (hoe uniek is een uiting, geschiedenis van plagiaat en
plagiaat binnen de universiteit).
9) Taalkundigen als 'expert witness' (wat doen experts? Ethische
kwesties).

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege en responsiecollege (3 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Volledig afgerond eerste jaar.

Literatuur

Coulthard R.M., A. Johnson & D. Wright (2017, 2nd edition): An
Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. London and
New York: Routledge.
Andere artikelen/hoofdstukken worden t.z.t. bekend gemaakt.

Doelgroep

3e jaars studenten Geesteswetenschappen en studenten Criminologie.

Afwijkende intekenprocedure

Je kunt je alleen via Canvas inschrijven voor een werkgroep.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBAALG006
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F. van der Houwen
Examinator dr. F. van der Houwen
Docenten dr. S.A. Blackwell
dr. F. van der Houwen
mr. G.A.H. Jol MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: