Taaltoets Faculteit der Geesteswetenschappen

2019-2020

Doel vak

Alle studenten in het eerste jaar van een Nederlandstalige
bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit moeten de taaltoets
Nederlands afleggen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie
onmisbaar is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.

Inhoud vak

In de toets tref je gesloten vragen aan over de volgende onderwerpen:
grammatica, spelling en interpunctie, structureren,
woordkeus/woordenschat en formuleren.

Onderwijsvorm

De taaltoets is een digitale toets die twee uur duurt. Het is niet nodig
om je voor te bereiden op de toets; er wordt alleen getoetst op
taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben.
Voor een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten, kun je
kijken op
https://www.taalloket.nl/taaltoets-nl/oefentoets/

Het deelnemen aan de taaltoets is een voorwaarde voor het toekennen van
de behaalde studiepunten van een bepaalde module Academische
Vaardigheden binnen het 1e jaar van elke bacheloropleiding. Kijk bij de
vakbeschrijvingen om te zien aan welke module de taaltoets is gekoppeld.

Toetsvorm

In een van de eerste weken van periode 1 vindt de afname van de
taaltoets plaats. Op het rooster van je opleiding kun je terugvinden op
welk moment je de toets moet maken.

Studenten die in de categorie Laag scoren op de taaltoets krijgen geen
cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Zij dienen eerst
de bijspijkercursus Nederlands te volgen. Pas wanneer deze voldoende
wordt afgesloten, en ook de overige delen van het vak voldoende zijn,
worden de studiepunten toegekend. Deelname aan deze cursus is dus niet
vrijblijvend.

Doelgroep

Alle eerstejaars bachelorstudenten van de VU die een Nederlandstalige
opleiding volgen.

Studenten die twee studies tegelijk volgen, hoeven de toets uiteraard
maar één keer te maken. Heb je de toets al eerder gemaakt? Dan hoef je
de toets niet nogmaals te maken als je een voldoende had. Wel moet je
melden dat je een vrijstelling voor de toets wilt krijgen. Je doet dit
door het ‘Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets’ in te vullen op de
website van het Taalloket:
http://www.taalloket.nl/vrijstelling-taaltoets/

Overige informatie

Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus ga naar de
website van het Taalloket:
http://www.taalloket.nl/ik-ben-student/taaltoets-nederlands/

LET OP: De toets is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_TAALTOETS
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.