Kind, taal en gehoor 1

2019-2020

Doel vak

Algemeen: dit vak is een introductie in de audiologie en diagnostiek van
slechthorendheid en biedt een verdieping op het gebied van taal &
gehoor. De specifieke leerdoelen zijn:
1/ Aan het einde van deze cursus kent de student de anatomie, functie en
fysiologie van het gehoor;
2/ De student benoemt relevante fysische eigenschappen van de spraak en
beschrijft theoretische inzichten op het gebied van taal en gehoor.;
3/ De student kent de taalpathologie die geassocieerd is met
slechthorendheid/doofheid;
4/ De student verwerft inzichten in de diagnostiek en behandeling van
slechthorendheid.

Inhoud vak

In deze cursus wordt een basis in de audiologie gegeven door
specialisten op dit gebied (audiologen en klinisch linguïsten). In deze
cursus
wordt uitgelegd hoe het gehoor werkt en wat bijzonder is aan
spraakverstaan. Fysische eigenschappen van geluid en in het bijzonder
spraak worden uitgelegd. Theoretische inzichten met betrekking tot de
relatie taal en gehoor worden uitgelegd en taalpathologieën die
geassocieerd zijn met gehoorstoornissen worden toegelicht. Als laatste
is er in deze cursus aandacht voor de diagnostiek en behandeling van
slechthorenden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 x 2 uur in de week).

Toetsvorm

Multiple choice tentamen met enkele open vragen.

Literatuur

De definitieve lijst wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Minorstudenten Taal en Gehoor.

Overige informatie

Aanwezigheid is verplicht (minimaal 80% van de colleges). De colleges
worden in het Nederlands gegeven.

Algemene informatie

Vakcode L_WABAALG005
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten dr. S.T. Goverts
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: