SG_algemeen

Gezondheidswetenschappen

2019-2020

Gezondheidswetenschappers bestuderen (volks)gezondheid en gezondheidsproblemen vanuit een interdisciplinair perspectief; ze kunnen vanuit verschillende zienswijzen werken en zo oplossingen vinden voor gezondheidswetenschappelijke vraagstukken. Wat is volksgezondheid en hoe is de Nederlandse gezondheidszorg georganiseerd? Wat is de biomedische achtergrond van gezondheid, gezondheidsrisico’s en –problemen? Hoe kunnen we bijdragen aan een gezonde maatschappij? Hoe effectief zijn interventies die we inzetten om de gezondheid te verbeteren?

Het eerste jaar is gericht op het verkrijgen van basiskennis over de gezondheidswetenschappen aan de hand van actuele gezondheidsproblematiek. Diverse basiscursussen zoals psychologie, immunologie en gezondheidseconomie worden aangeboden. De basisbeginselen van epidemiologie en biostatistiek worden aangeleerd. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale en ‘academische binding’: door middel van een tutoraat is er aandacht voor studentbegeleiding, binding met de opleiding en het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden. De tutoren zijn eerste aanspreekpunt voor de studenten en helpen hen wegwijs te worden op de universiteit. In het tweede jaar vindt meer verdieping plaats en kunnen studenten zich al wat meer gaan focussen op één of meer deelgebieden binnen de gezondheidswetenschappen door middel van keuzevakken. Het derde jaar bestaat uit een zelfgekozen minor gevolgd door een onderzoeksstage waarin alle onderzoeksvaardigheden die zijn opgedaan gedurende de opleiding benut worden.

Info

Niveau Bachelor
Taal Nederlands
Duur 3 jaar
Vorm Voltijd
Studiepunten 180 EC
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Gezondheidswetenschappen jaar 1
Omschrijving
Het eerste jaar van de bachelor heeft een oriënterende en selecterende
functie. De student kan zich tijdens het eerste studiejaar oriënteren op
de gekozen opleiding, dat wil zeggen: voldoet de opleiding aan de
verwachting en is men er geschikt voor. In het eerste jaar wordt kennis
bijgebracht aangaande:
Gezondheid en daaraan gerelateerde problematiek (wat is
gezondheidswetenschap?)
De normaal functionerende, gezonde mens. De belangrijke
gezondheidsproblemen en karakterisering van de volksgezondheid op het
gebied van: fysiologie, functionele anatomie, genetica, psychologie,
biologische en psychologische ontwikkelingsprocessen en veroudering.
Historische ontwikkeling, structuur en werking van de gezondheidszorg
De selecterende functie komt vooral tot uiting in de studieresultaten.
Vanaf studiejaar 2011-2012 introduceert de opleiding het Bindend
Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat je in het eerste jaar van de
opleiding Gezondheidswetenschappen minimaal tweederde van alle
studiepunten moet halen. Voldoe je aan het eind van het studiejaar niet
aan deze norm, dan moet je stoppen met de opleiding. In het geval van
ziekte of persoonlijke omstandigheden kan worden afgeweken van deze
norm.
In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht, er zijn geen keuzevakken.
Het programma in het eerste jaar vormt een basis; het geeft een eerste
overzicht van de Gezondheidswetenschappen en is bedoeld als een
verbreding van de kennis op diverse terreinen (biologie, geneeskunde,
sociologie, psychologie, bewegingswetenschappen).
Gezondheidswetenschappen jaar 2
Omschrijving
Het tweede jaar van de bacheloropleiding is een verdere oriëntatie
binnen de gezondheidswetenschappen. Daarnaast wordt beoogd een
verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden op deelgebieden tot stand
te brengen. Dit vormt de basis voor de differentiatie in het derde jaar.
In het tweede jaar zijn alle vakken tot en met week 22 (2014) verplicht.
Daarna, in het blok van week 23-26, kunnen studenten kiezen uit meerdere
cursussen.
Gezondheidswetenschappen jaar 3
Omschrijving
Het derde jaar vormt samen met het tweede jaar de tweede fase van de
bacheloropleiding. In deze tweede fase is er ruimte voor een verdieping
van kennis, inzicht en vaardigheden op deelgebieden. In het derde jaar
kiezen studenten voor een groot deel hun eigen programma. Daarbij wordt
ook tijd besteed aan oriëntatie op de verschillende richtingen die de
masteropleiding biedt, zodat studenten aan het eind van het derde jaar
een verantwoorde keuze maken uit verschillende differentiaties in de
vervolg masteropleiding. Belangrijk onderdeel van het derde jaar is de
minor en de bachelorstage. Een minor kan verbredend of verdiepend zijn,
maar is altijd een aansluitend geheel van 30 EC. De minor wordt
opgenomen in de profileringruimte, zoals aangegeven op het jaarschema op
de FALW-website. Studenten kunnen ook kiezen om de profileringsruimte
op te vullen met een minor van buiten de eigen faculteit en binnen of
buiten de VU.
Gezondheidswetenschappen minoren
Minor Five Big Issues in Health
Omschrijving
Global life expectancy has never been as high as it is today. However,
our modern society faces modern problems, such as drug abuse, high
levels of occupational stress or population-wide inactivity. All those
issues have severe consequences for health. Finding solutions to those
problems requires a multidisciplinary approach.

The minor “Five Big Issues in Health” focuses on large scale modern
health issues. The minor consists of five courses, each revolving around
a major health issue, which will be tackled from a scientific
perspective and be discussed form physiological, psychological,
societal, socio-cultural and ethical viewpoints. Special attention will
be given to the practical implications of this knowledge. Through
lectures, excursions, practicals and assignments, you will seek answers
to questions such as:
- What do we need to support workers to reach the increased retirement
age in good health? (Health@Work)
- How can we prevent unplanned pregnancies among young girls, and sexual
transmitted diseases among the elderly? (Sexual Health)
- Can we save the world by eating insects? (Food for Thought)
- Is exercise the medicine to lifestyle diseases? (Moving Matters in
Health)
- Why is it so difficult to treat addiction? (Drugs and Addiction)
Intekenen
Admission criteria:
Students in Health, Life, Human Movement, and Biomedical Sciences,
Medicine and Psychology from the Vrije Universiteit and other
universities can apply.
Naam vak Periode Credits Code
Health @ Work P1 6EC AB_1033
Sexual Health: Threats and Opportunities P1 6EC AB_1034
Food for Thought P2 6EC AB_1036
Moving Matters in Health P2 6EC AB_1035
Drugs and Addiction P3 6EC AB_1032
Minor Biomedical and Health Interventions
Omschrijving
This minor builds on recent developments within the field of biomedical
and health sciences and places them in a broader perspective (e.g.
societal, managerial, political and economic). In our current time we
face many challenges in health care due to new and emerging infectious
diseases, changing disease patterns, demographic changes, rising costs
of health care and globalisation. At the same time, new scientific
developments result in innovative products and services, such as novel
pharmaceuticals, neurotechnologies and telemedicine. Ideally, the
scientific developments would be able to address the current challenges
successfully. However, reality sometimes proves otherwise. Technical
innovations are not taken up by patient groups, vaccination programs are
unable to reach proper vaccination levels, societal movements halt
further scientific developments, etc. What are the underlying causes for
these undesirable outcomes and how could we in the future create a
better match between the needs in health care and developments in
biomedical and health sciences? This minor provides you with the first
steps to answer these questions.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Clinical Trials and Health Care P2 6EC AB_1043
Tailoring Medicine and Telemedicine P2 6EC AB_1044
Infectious Diseases and Vaccine Development P3 6EC AB_1046
Minor Biomedical Topics in Health Care
Omschrijving
The central question within the minor Biomedical Topics in Health Care
is: How does biomedical knowledge support health care related solutions?
The courses follow the development of medical interventions from basic
science to the integration into routine clinical practice: “from cell to
society”. Some courses focus more on the biomedical mechanisms of
disorders and how human development is regulated and can be disturbed.
Other courses focus more on healthcare aspects (prevention,
diagnostics, care and treatment) and societal impacts. Students will
learn more about the challenges and steps in translation of biomedical
knowledge to public health and clinical practice.
Naam vak Periode Credits Code
Heart Failure and Therapy P1 6EC AB_1211
Neurological and Psychiatric Disorders P1 6EC AB_1023
Genetics and Public Health P2 6EC AB_1025
Oncology and Public Health P2 6EC AB_1027
Toxicology and Neurodevelopment P3 6EC AB_1026
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Communicatie over Gezondheid
Omschrijving
The minor Communication about Health aims to provide insight into basic
principles and recent developments in communication about health and
diseases to different target groups and by different parties (such as
government, press, health-promoting organizations or professionals).
Moreover, the minor deals with behavioral-, language- and
social-scientific aspects as well as legal aspects of communication and
how these can be applied in the area of public health and health care.
Naam vak Periode Credits Code
Gezondheid, media en publiek P1 6EC AB_470188
Massacommunicatie en publieke opinie P1 6EC AB_1028
Gezondheidsjournalistiek: analyse en vaardigheden P2 6EC AB_1101
Gezondheidsrecht en ethiek P2 6EC AB_1029
Marketingtechnieken en Social Marketing P3 6EC AB_1031
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Health Care Management
Omschrijving
The minor Health Care Management is a joint programme offered by the
School of Business and Economics (SBE) and the Faculty of Earth and Life
Sciences (FALW). It is open to all bachelor students from the VU, from
other Dutch universities and from universities abroad.

This minor discusses health care policy from an economic perspective and
deals with management of health care organizations, using economic,
organization, accounting and finance theories and methods. It offers
students in economics and business sciences the opportunity to use
economic and organizational theories which enables them to gain in-depth
knowledge about the cure and care sector. The minor is also useful for
students from other faculties who have studied health care issues from
another perspective, like medicine, social sciences, life sciences and
behavioral and movement sciences. The minor may be especially helpful
for those students who consider working in policy development or
managerial positions within the health care sector. The minor relates to
two major VU themes: Human & Life Sciences en Professional Services.

The minor focuses on the following themes:
- The economic effects of health, illness, demographic developments and
aging.
- The role of government intervention in the health care market,
positive and negative economic implications of regulation.
- Structure and functioning of care and cure markets, and the way health
care supply meets health care demand.
- The role of health insurance arrangements in influencing health care
supply.
- Policy issues around health care regulation, accessibility of care,
cost control and health care quality.
- Financial management of health care organizations in their pursuit of
health care productivity, cost effectiveness and quality.
- Management of health care organizations, the role of management in
steering and controlling professionals, leadership, and communication.

The minor enables students to analyze the effectiveness of health care
policies, to analyse complex issues related to financing and controlling
health care institutions, and to improve internal management issues
within health care organizations.

The minor contains 5 compulsory courses.
Naam vak Periode Credits Code
Economics of the Dutch Health Care System P1 6EC E_EBE3_EDHCS
Health Economics P1 6EC E_EBE3_HEC
Economic Assessment of Health Care P2 6EC E_EBE3_EAHC
Financial Management in Health Care Organizations P2 6EC E_EBE3_FMHCO
Health Care Management P3 6EC E_EBE3_HCM
Universiteitsminoren
Omschrijving
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Omschrijving
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Intekenen
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Naam vak Periode Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Omschrijving
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Naam vak Periode Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Business Administration - New Ways of Doing Business
Omschrijving
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Naam vak Periode Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Omschrijving
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Naam vak Periode Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Omschrijving
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Naam vak Periode Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Omschrijving
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Naam vak Periode Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Omschrijving
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Naam vak Periode Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Omschrijving
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Naam vak Periode Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Omschrijving
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Naam vak Periode Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Gezondheidswetenschappen Honours programma
Omschrijving
De VU heeft een Bachelor Honours Programma voor excellente studenten,
waaraan ook de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen deelneemt. Het
Honours Programma biedt talentvolle studenten de mogelijkheid om zich
verder te verdiepen in onderwerpen van de eigen opleiding en te
verbreden in interdisciplinaire en vakoverstijgende onderwerpen. Het VU
Honours programma bestaat uit studieonderdelen van in totaal 30
studiepunten (EC) en is verdeeld over het 2e en 3e jaar van de
bacheloropleiding. Het heeft een verdiepend faculteitsdeel van 12-18 EC
en een faculteitsoverstijgend deel van 12-18 EC.

Het honoursprogramma komt bovenop het reguliere bachelorprogramma en is
toegankelijk voor studenten die meer uitdaging zoeken en meer kunnen dan
het reguliere programma hen biedt. Om toegelaten te worden tot het
programma moet het gemiddelde voor de vakken van het eerste jaar dan ook
minimaal een 7.5 zijn (uitzonderingen hierop zijn mogelijk). Voor het
verkrijgen van het Honours predicaat zijn nominaal studeren, d.w.z. de
bacheloropleiding afronden binnen drie jaar, en behoud van het
gemiddelde van een 7,5 gedurende het reguliere programma vereist.
Aanmelden voor het honoursprogramma is mogelijk tot 1 mei 2018 en kan
via
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/inde

Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
-
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/inde
-
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/index.a

Voor de honoursstudenten van de levenswetenschappen opleidingen (G&L,
BMW, GZW en BIO), zie:
-
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/program
Facultaire deel Honours programma
Omschrijving
Algemene informatie over het Honoursprogramma, zie:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/index.a

Voor de honoursstudenten van de levenswetenschappen opleidingen (G&L,
BMW, GZW en BIO), zie:
http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/program
Stervariant cursussen Health & Life Sc.
Omschrijving
Van de reguliere 2e en 3e jaars cursussen van je BSc opleiding,
inclusief die van de minoren, kan in overleg met de betrokken docent en
je honoursprogramma-tutor een zg. Stervariant worden gedaan. Een
Stervariant is gericht op verdieping en heeft een omvang van 3 EC boven
de normale studielast van de cursus. Binnen de stervariant doe je veelal
een individueel begeleid literatuuronderzoek naar een specifiek
onderwerp uit de cursus. Dit literatuuronderzoek rond je af met een
schriftelijk verslag. Het is belangrijk de betrokken docent /
coördinator van de cursus tijdig te benaderen met de vraag of het
mogelijk is een stervariant van de cursus te doen. In overleg kan dan
het onderwerp en de specifieke vraagstelling worden bepaald.

Voor aanmelding, beschrijving van het onderwerp, en beoordeling van het
literatuurverslag, kan gebruik worden gemaakt van het
‘Honours-extenstion / Stervariant-manual’ document wat beschikbaar is op
de CANVAS site voor FALW honoursstudenten.
Zie ook:

http://falw.vu.nl/nl/onderwijs/overig-onderwijs/honoursprogramma/program
Faculteitsoverstijgend deel HP
Omschrijving
Voor informatie over het honoursprogramma en het
faculteitsoverschrijdend deel, de 'interdepartemental courses', zie:
-
https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/honours-programme/inde
Interdepartmental Honours Courses
Omschrijving
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.