American Film: Cinematic Representations of the "Other"

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Students become acquainted with the study of identity representation in
American film.

Inhoud vak

What issues arise when studying the representation of identity – think
of race, gender, sexuality – in American film? Per meeting, we discuss a
particular issue – for instance, stereotyping, the male gaze, character
engagement, queer subtext – after which students apply their insights to
an assigned filmic text.

Onderwijsvorm

Seminar meetings, 2 x 2 hours per week.

Toetsvorm

Written exam.

Vereiste voorkennis

Students must have taken part in one of four modules: (1) “Literature,
Culture, and Society”; (2) “Introduction to American Studies”; (3)
“Social History of the United States”; or (4) “Theorizing Gender and
Intersectionality.”

Literatuur

To be announced.

Doelgroep

This module is part of three minor packages: (1) Schoolvakminor English
Literature; (2) American Studies; and (3) Gender and Diversity.

Overige informatie

The level of English in this module is high.

Afwijkende intekenprocedure

There is a slightly different enrollment procedure for this module. The standard procedure of the Faculty of Humanities has students sign up for (i) the module, (ii) the preferred seminar group, and (iii) the exam. However, for this module the instructor will assign the students to the seminar groups. Therefore, students should sign up for (i) the module and (iii) the exam, but not for (ii) the seminar groups.

Algemene informatie

Vakcode L_ELBAELK208
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. R.V.J. van den Oever
Examinator dr. R.V.J. van den Oever
Docenten dr. R.V.J. van den Oever

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: