Great Minds I

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het doel van deze collegereeks is het verwerven van kritische kennis van
een aantal hoogtepunten uit de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte. Dat
wil zeggen dat je na dit college (1) kennis hebt van het gedachtengoed
van een aantal grote denkers uit de Westerse wijsbegeerte in Oudheid en
Middeleeuwen, (2) inzicht hebt in de vragen waarop die wijsbegeerte een
antwoord probeert te zijn.
Na dit college ben je in staat (1) filosofische teksten uit Oudheid en
Middeleeuwen te interpreteren, (2) een aantal filosofische kernbegrippen
te hanteren, (3) in eigen woorden de ontwikkeling van de Antieke en
Middeleeuwse wijsbegeerte te schetsen.

Inhoud vak

Dit college bestrijkt de Westerse wijsbegeerte van de 6e eeuw v.Chr. tot
en met de 14e eeuw n.Chr. Het beoogt een inleiding te zijn in de Antieke
en Middeleeuwse wijsbegeerte aan de hand van het gedachtegoed van Plato,
Aristoteles, Boëthius, Thomas van Aquino, en ook besteden we
aandacht aan Arabische en een aantal vrouwelijke filosofen. We zullen
ons
concentreren op de relatie tussen wereld, kennis en taal (metafysica,
epistemologie, logica).

Onderwijsvorm

Interactief hoorcollege; werkcollege; tekstanalyse.

Toetsvorm

Wekelijkse opdrachten ter voorbereiding op de werkcolleges; afsluitend
tentamen. De opdrachten moeten voldoende zijn, het tentamen bepaalt het
eindcijfer.

Literatuur

• Reader Great Minds I '19-'10

Doelgroep

Minorstudenten Filosofie.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_MND1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. T.M. Franssen
Examinator dr. T.M. Franssen
Docenten dr. T.M. Franssen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: