Studie en loopbaan

2019-2020

Doel vak

I. Bewust nadenken over wat je tijdens en na je bachelor en in je
verdere loopbaan wilt gaan doen
II. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt
III. Leren hoe je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot
IV. Leren hoe je keuzes maakt
V. Kunnen communiceren over je wensen en voorkeuren.

De volgende vragen zijn zinvol om tijdens je studie te stellen:
- Waarom heb ik gekozen voor deze studie?
- Wat zijn de mogelijkheden met deze studie?
- Wil ik onderzoek doen of juist niet?
- Hoe ziet mijn droombaan er nu precies uit?

De antwoorden op deze vragen kunnen je vervolgens aanzetten tot actie,
zodat je op de voor jou juiste plaats terecht komt.

Naast deze persoonlijke vragen is het krijgen van inzicht in de
ontwikkelingen binnen een vakgebied of de maatschappelijke
ontwikkelingen van het eigen vak essentieel. Hoe beter je in staat bent
je een beeld te vormen van de arbeidsmarkt, des te beter ben je in staat
om je voor te bereiden op de toekomst.

Inhoud vak

In de cursus Studie en Loopbaan ga je actief nadenken over je
studieloopbaan. Dat betekent je studie en daarmee samenhangende aspecten
van je leven, zoals hobby’s en bijbanen. Het is zinvol om bezig te zijn
met studieloopbaanoriëntatie, omdat:
- Je daardoor bewuste studie- en loopbaankeuzes kunt maken
- Je studie- en loopbaankeuzes dan goed kunt motiveren
- Het een bredere oriëntatie op de verschillende mogelijkheden biedt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, interviews en discussies, opdrachten maken

Toetsvorm

De docent beoordeelt je op vier aspecten:
• Aanwezigheid
• Inzet
• LinkedIn-profiel
• Eindverslag

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Syllabus, opdrachten in Canvas

Doelgroep

2MNW

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelden via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode XB_000025
Studiepunten 0 EC
Periode P3+4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Bhulai
Examinator dr. A. Bhulai
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege