Mentoraat MNW

2019-2020

Doel vak

- bekend raken met de VU
- bekend raken met hoe het onderwijs geregeld is
- kennis maken met Mens
- aanleren van nuttige studievaardigheden

Inhoud vak

Dit vak is bedoeld om de overstap van het voortgezet onderwijs naar
universitair onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je raakt
bekend met (het onderwijs op) de VU en de studievereniging Mens, en je
leert nuttige studievaardigheden aan. Je kunt bij je mentor terecht met
vragen en problemen.

Onderwijsvorm

Werkgroepen en persoonlijke gesprekken.

Toetsvorm

NVT

Algemene informatie

Vakcode XB_0016
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Examinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Docenten dr. D.B.R.A. Fokkema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: