Bachelorproject medische fysica

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
fysica (Medical Physics) in de MNW-masteropleiding.

Inhoud vak

Nadere kennismaking met en verdieping in medisch fysica. In dit project
voert de student een opdracht uit, waarmee hij/zij laat zien kennis en
vaardigheden op het gebied van theorie, experimenteel werk, data
analyse, schriftelijk en mondeling rapporteren, etc., kan toepassen in
een project van beperkte omvang op het gebied van de medische fysica.
De bacheloropdracht is daarmee een 'proeve van bekwaamheid'.

Onderwijsvorm

Bestudering van leerboek en andere relevante vakliteratuur d.m.v.
begeleide zelfstudie, uitvoering van een opdracht aan de hand van een
beperkte probleemstelling onder leiding van een stafmedewerker,
schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding
bacheloropdracht beschikbaar.

Toetsvorm

Met beoordelingsformulier uit de handleiding Bachelor Stage op basis van
verrichte werkzaamheden, mondelinge voordracht, schriftelijke rapport.

Vereiste voorkennis

1MNW, 2MNW en bij voorkeur de 3MNW-vakken Medische Beeldvorming en
Inleiding Medische Beeldbewerking

Literatuur

Nader te bepalen voor betreffende opdracht in overleg met begeleider.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Meer informatie over de bachelor-project Medische Fysica:
1) Halverwege het derde jaar worden Openhuizen georganiseerd.
2) Canvas onder Bachelorproject Medische Fysica.
3) De Bachelor Handleiding (zie Canvas)
4) Contact met de coördinator: T.J.C. Faes (tjc.faes@vumc.nl) o.v.v.
MNW-Bachelor stage Medische fysica.

Het bachelor-project kan worden gevolgd in de basisvariant van 12 EC
(vakcode X_430085) of, in overleg met de coördinator, in 18 EC (vakcode
X_430099).

Minimaal 6 weken voor aanvang van opdracht contact opnemen met de
coordinator Th.J.C. Faes (tjc.faes@vumc.nl) o.v.v. Aanmelden
MNW-Bachelor stage Medische Fysica.

Algemene informatie

Vakcode XB_430085
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: