Bachelorproject fysica van leven

2019-2020

Doel vak

Oriëntatie en voorbereiding op de afstudeerrichting Fysica van Leven in
de MNW-masteropleiding.

Inhoud vak

Nadere kennismaking met en verdieping in dit vakgebied. In het kader
van deze cursus wordt een bacheloropdracht uitgevoerd, waarmee de
student laat zien dat hij/zij kennis en vaardigheden op het gebied van
theorie, experimenteel werk, data analyse, schriftelijk en mondeling
rapporteren, etc. die in de bachelorfase aan de orde zijn geweest, kan
toepassen in een project van beperkte omvang. De bacheloropdracht dient
daarmee als 'proeve van bekwaamheid'.

Onderwijsvorm

Bestudering van leerboek en/of andere relevante vakliteratuur d.m.v.
begeleide zelfstudie, uitvoering van een opdracht aan de hand van een
beperkte probleemstelling onder de leiding van een stafmedewerker,
schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding
bacheloropdracht beschikbaar.

Literatuur

Nader te bepalen.

Doelgroep

3MNW

Overige informatie

Bovenstaande beschrijving is voorlopig. De integratie van theoretische
en praktische elementen staat nog ter discussie.

Dit bachelorproject bestaat in twee varianten. De basisvariant van 12
studiepunten (vakcode X_430039) kan in overleg met de coordinator worden
uitgebreid naar 18 studiepunten (vakcode X_430107).

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis overeenkomend met de tot dan toe gevolgde bacheloropleiding
Medische Natuurwetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode XB_430107
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. D. Iannuzzi
Examinator prof. dr. D. Iannuzzi
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: