Bachelorproject Moleculaire Klinische Diagnostiek

2019-2020

Doel vak

Het gebruik van technieken en meetmethoden die gebruikt worden om
klinische diagnosis te kunnen stellen.

Inhoud vak

In een nauwe samenwerking met het VUmc zal aan technieken en
meetmethoden worden gewerkt die in de klinische chemie worden gebruikt
om ziektebeelden te voorspellen (preventie), om een diagnosis te
stellen en om een therapie te bewaken. Dit betekent dat het vinden en
bepalen van biomarkers, endogene (bijv. eiwitten, hormonen, lipiden)
verbindingen en hiervan afgeleide metabolieten en het bepalen van
concentratie-tijd curven in biologische monsters om een optimal
therapie te kunnen instellen aan de orde kunnen komen.

Onderwijsvorm

Zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject.

Toetsvorm

Beoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van
jouw opleiding.

Literatuur

Praktische handleidingen en basisliteratuur.

Doelgroep

3MNW, 3F

Overige informatie

Dit bachelorproject bestaat in twee varianten. De basisvariant van 12
studiepunten (vakcode X_430506) kan in overleg met de coordinator worden
uitgebreid naar 18 studiepunten (vakcode X_430507).

Algemene informatie

Vakcode XB_430507
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Haselberg
Examinator dr. R. Haselberg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: