Natuurkunde en gezondheid

2019-2020

Doel vak

Doelstelling van de cursus Natuurkunde en Gezondheid is een
kennismaking met de kliniek-brede toepassingen van natuurkunde bij
diagnostiek en
therapie in de gezondheidszorg en met de natuurkundige basis van
levensprocessen. De cursus bevat een dwarsdoorsnede van het gebied van
de Medische Fysica.

Inhoud vak

Veel levensprocessen berusten op fysische principes en wetmatigheden.
Kennis van de fysica van levensfuncties maakt het mogelijk deze
processen te begrijpen en afwijkingen ervan op te sporen en te
behandelen. Ook veel medische diagnostiek en therapie maakt gebruik van
fysische technieken. De cursus Natuurkunde en Gezondheid behandelt een
aantal geselecteerde onderwerpen uit dit zeer brede spectrum van
medische toepassingen van natuurkunde. De cursus bevat specifiek de
volgende onderwerpen: radioactiviteit, nucleaire technieken in de
geneeskunde, dosimetrie, stralingsbescherming en -hygiëne, elektrische
geleidbaarheid van biologische weefsels, biomechanica, vloeistofstroming
in het algemeen en fysica van de bloedsomloop in het bijzonder, en het
auditief en visueel systeem. Tevens wordt de bruikbaarheid van fysische
meetmethoden ten behoeve van medische diagnostiek kritisch belicht. Ook
wordt aandacht besteedt aan de veiligheid van de patiënt bij toepassing
van fysische apparatuur en fysische technieken in een medische omgeving.
Deze cursus is geselecteerd om in het eerste jaar MNW een uitgebreide
(ster)variant met extra credits te leveren voor studenten die in de
gelegenheid zijn om het honoursprogramma te volgen.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie-uren.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Verschillende syllabi en hand-outs.
Van Oosterom, A. en Oostendorp, T.F., Medische Fysica. Maarssen:
Elsevier (3e druk ISBN 978 90 352 2995 2 of 2e druk ISBN 978 90 352 2353
0).
Giancoli, D.C., Physics for Scientists and Engineers, New
Jersey: Prentice Hall.

Doelgroep

1MNW

Algemene informatie

Vakcode X_420503
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: