Project zenuw-werk

2019-2020

Doel vak

Het project heeft tot doel om inzicht te verschaffen in:
- De chemie en de fysica van neurofysiologische processen in het
menselijk lichaam bij ziekte en gezondheid, alsmede in
- Fysische meettechnieken voor het klinisch onderzoek van
neurofysiologische processen.

Inhoud vak

Project Zenuwwerk bestaat uit de onderdelen:
- Neuro-fysiologische diagnostiek in de geneeskunde met als
focusgebieden het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat. Structuur en
functie van zenuwstelsel en bewegingsapparaat, jullie maken kennis met
technieken om hersenactiviteit te meten en te beïnvloeden (TMS, MEG,
EEG, MRI). Ontwikkelen van gevoel voor MRI technieken waarmee het
zenuwstelsel in beeld kan worden gebracht. Verkrijgen van inzicht in
(uitvoering van) klinische bewegingsanalyse
- 'De model zenuw': Aan de orde komt de fysica van een zenuwimpuls:
(rust)membraanpotentialen, actiepotentialen, het Hodgkin-Huxley model,
geleiding & weerstand, ionen transport en ion-kanalen. Met een modelleer
programma zal een model van de elektrische respons van de zenuw gemaakt
worden.
- 'Neurale netwerken'. In dit onderdeel zullen simulaties worden gemaakt
van de propagatie van actiepotentialen over axonen en kleine netwerken.

Onderwijsvorm

De totale duur van de cursus is 4 weken.

Organisatie
De eerste week wordt door de afdeling Neuroanatomie van het VUmc
verzorgd. Jullie volgen hoorcolleges een practicum Anatomie en een demo
in het bewegingslab.
In de tweede en derde week worden twee projecten bij fysica en
neurowetenschappen gedaan. Hiervoor volgen jullie 2 hoorcolleges en dan
wordt de groep in tweeën gedeeld en elk van de groepen rouleert langs de
twee projecten projecten waaraan telkens vierdagen gespendeerd.

Toetsvorm

Er zijn drie onderdelen die meetellen voor de eindbeoordeling
- Deeltentamen over de collegestof van de eerste week
- Verslag over het project fysica
- Verslag over het project neurowetenschappen

Eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor deze drie onderdelen.

Literatuur

Dictaat: Diagnostische methoden in de klinische neurofysiologie:
Case-studies over meten in de geneeskunde.
Hand-outs, practicumhandleiding en de studieboeken die gebruikt worden
bij de colleges Medische Fysiologie en Inleiding (Medische) Fysica.

Doelgroep

1MNW

Algemene informatie

Vakcode X_430067
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.T.M. Kennis
Examinator prof. dr. J.T.M. Kennis
Docenten dr. L.N. Cornelisse
dr. M.D. Steenwijk
dr. G.J. Schenk
prof. dr. J.T.M. Kennis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: