Inleiding medische natuurwetenschappen

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is een oriëntatie te bieden op de medische
natuurwetenschappen, het vakgebied dat zich bezig houdt met de studie
van het functioneren van de mens in gezondheid en ziekte. MNW is een
interdisciplinair wetenschapsgebied waarin de kennisontwikkeling
plaatsvindt die de basis vormt voor vooruitgang in de geneeskunde en de
gezondheidszorg.

Inhoud vak

Het ene deel van het vak Inleiding MNW concentreert zich op de medische
en klinische fysica. Er wordt een verkenningstocht door het menselijk
lichaam gemaakt en de principes van het meten aan biologische systemen
worden behandeld. De tocht begint bij de bouwstenen van het menselijk
lichaam: de cel met zijn boeiende eigenschappen, waaronder de
elektrische processen aan de celmembranen, de geleiding van elektrische
impulsen langs zenuwvezels en elektrische volumegeleiding. Er is
hierbij een directe afstemming met het vak Natuurkunde Practicum voor
MNW dat ook in deze periode plaatsvindt.

Het andere deel van het vak gaat over de medische uitdagingen in een
aantal specialisatierichtingen van MNW, namelijk - behalve medische
fysica - ook fysica van leven, (moleculaire) klinische diagnostiek,
medische fysiologie, bioinformatica, biomoleculaire wetenschappen
(waaronder systeembiologie), neurowetenschappen en oncologie. Enkele
gastsprekers geven een voordracht, er worden interviews met
kerndocenten uit deze specialisatierichtingen gehouden en in groepjes
wordt een artikel geschreven waarin wetenschappelijke hoogtepunten en
uitdagingen op de MNW-deelgebieden worden gepresenteerd. Dit gedeelte
van het vak wordt afgesloten met een postersessie en een symposium.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, postersessie en carrièredag. Tijdens de
werkcolleges wordt gewerkt aan verschillende opdrachten (waaronder
interviews, het schrijven van een artikel, en presentaties). Het
bijwonen van alle werkcolleges, postersessie én het afsluitende
symposium is verplicht.

Toetsvorm

Opdrachten en een schriftelijke eindtoets.

Literatuur

handouts van college en verwijzing naar literatuur, internet links, evt
voor volgend jaar nieuw te ontwikkelen syllabus.

Doelgroep

1MNW

Overige informatie

Communicatie via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode X_430089
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Examinator dr. D.B.R.A. Fokkema
Docenten dr. D.B.R.A. Fokkema
dr. ir. T.J.C. Faes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: