Thermodynamica

2019-2020

Doel vak

Leren toepassen van thermodynamica op chemische processen.

Inhoud vak

In het vak wordt begonnen met de klassieke
macroscopische thermodynamica en worden begrippen als warmte en
arbeid, de afleiding van de grootheid entropie en het bepalen van de
richting van spontane processen behandeld. Grootheden als enthalpie en
vrije energie zullen worden ingevoerd, en de toepassing van de twee
hoofdwetten van de thermodynamica op chemische processen wordt gegeven.
Chemisch evenwicht, en effecten van druk en temperatuur daarop kunnen
dan effectief worden bestudeerd.Daarna volgt een inleiding in de
statistische mechanica, de theorie die het afleiden van macroscopische
materiaaleigenschappen uit het gedrag van moleculen mogelijk maakt.
Hierbij wordt de equivalentie van deze microscopische behandeling met
de klassieke thermodynamica besproken en wordt ook het verband gelegd
met de toepassing in een biomoleculaire context.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en schriftelijke tussentoets.

Literatuur

Thomas Engel en Philip Reid: "Thermodynamics, Statistical
Thermodynamics, and Kinetics, Pearson, ISBN 978-0-321-64311-7.

Doelgroep

2MNW

Aanbevolen voorkennis

CALCULUS en MATHEMATISCHE METHODEN

Algemene informatie

Vakcode X_430513
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L. Visscher
Examinator prof. dr. L. Visscher
Docenten prof. dr. L. Visscher
dr. D.P. Geerke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: