Medische (patho)fysiologie II

2019-2020

Doel vak

Verschaffen van kennis en inzicht in het normale functioneren van het
menselijk lichaam om daarmee oorzaken en het beloop van ziekteprocessen,
die bij de mens kunnen optreden, te begrijpen.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Hormonale controle
- Spijsvertering
- Afweer
- Ademhaling
- Metabolisme en inspanning
- Regulatie van lichaamsgewicht
- Reproductie

Docenten: dr. E. Eringa, dr. P. Koolwijk (practicumleiding), dr. W. vd
Laarse, dr. A. Muller, dr. W.S. Simonides (coördinator).
Aantal contacturen: colleges 15, werkgroepen 8, practica 5.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen met casussen en
practica. Deelname aan de werkgroepen en practica is verplicht.
In de hoorcolleges zullen de belangrijkste onderwerpen van de studiestof
worden behandeld.
In de werkgroepen zullen de diverse onderwerpen uitgediept worden aan de
hand van concrete, klinisch georiënteerde vragen en opdrachten. De
practica vormen een illustratie en
demonstratie van behandelde principes, waarbij de volgende onderwerpen
aan bod komen:

- Ademhaling
- Metabolisme en inspanning

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een tentamen met 50 meerkeuzevragen
betreffende alle behandelde onderwerpen. Er is eenmalig een hertentamen.

Literatuur

Vander’s Human Physiology (Widmaier, Raff and Strang (MacGrawHill), 14e
editie). De practicumhandleidingen en informatie over de werkgroepen
worden op CANVAS beschikbaar gesteld.

Doelgroep

2F, 2LI, 2MNW, 3-SBI, mi-Sc, mi-BI

Algemene informatie

Vakcode X_436503
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. W.S. Simonides
Examinator dr. W.S. Simonides
Docenten dr. W.S. Simonides
dr. P. Koolwijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: