Medische beeldvorming

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht van de fysische, technische en signaalanalytische
principes van de moderne medische beeldvormende technieken, alsmede het
gebruik van deze technieken in de geneeskunde. In het bijzonder kan de
student voor ieder van de technieken beschrijven:
- De opwekking en detectie van de gebruikte straling, alsmede de
interactie van de straling met het lichaamsweefsel;
- De principes van de fysische beeldvorming en de daarbij gebruikte
signaalanalyse;
- De belangrijke fysische factoren van invloed op de beeldkwaliteit.

Inhoud vak

Beeldvormende technieken gebaseerd op Röntgen-stralen (planigrafie &
CT), Nucleaire technieken (gammacamera & PET, Ultrageluid, Magnetische
resonantie (MRI).

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges; demonstraties en practica.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Paul Suetens, Fundamentals of medical imaging. Cambridge University
Press (2009 & 2011) Cambridge, 2de editie. ISBN: 978-0-521-51915-1.

Doelgroep

3MNW, 3N, 3W, 3e jaars bewegingswetenschappen.

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen voorkennis: 1ste en 2de jaar bachelor MNW of vergelijkbaar
niveau van wiskunde en natuurkunde.

Algemene informatie

Vakcode X_436504
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten dr. ir. T.J.C. Faes
dr. J.T. Marcus
dr. J.P.A. Kuijer
dr. N.A.A. Matheijssen
dr. M.B.M. Hofman
ir. R.J.A. Peters
M. Stam MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: