Gezondheidszorgsystemen

2019-2020

Doel vak

Dit is de Honours variant van het vak Gezondheidszorgsysteem. Zie voor
de inhoudsomschrijving het vak Gezondheidszorgsysteem; voor de Honours
variant wordt aan het vak een op maat gemaakte uitbreiding toegevoegd;
vooraf (tenminste vier weken voorafgaand aan de start van het vak)
contact opnemen met de docent: TJC Faes (tjc.faes@vumc.nl)

Overige informatie

Voor het volgen van de honoursvakken dient de student in overleg met de
docent een planning te maken wanneer het vak gevolgd zal worden.

Algemene informatie

Vakcode X_HP420528
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examinator dr. ir. T.J.C. Faes
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.