Klinische en analytische chemie

2019-2020

Overige informatie

Voor het volgen van de honoursvakken dient de student in overleg met de
docent een planning te maken wanneer het vak gevolgd zal worden.

Algemene informatie

Vakcode X_HP430510
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R. Haselberg
Examinator dr. R. Haselberg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.