Analyses Toolbox

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

"R" is een programmeertaal specifiek ontwikkeld voor data analyse en
data visualisatie, de taal is uitgegroeid tot de "lingua franca" van
psychologische en biologische onderzoekers. Het doel van analyses
toolbox is om studenten in staat te stellen zelfstandig data analyse uit
te laten voeren in "R".

Inhoud vak

De cursus biedt een algemene introductie in data management, data
visualisatie statistische analyse en programmeren in R. De introductie
wordt ondersteund door hoorcolleges, practica en zelf studie opdrachten.
Naast deze opdrachten zullen er een aantal "application showcases"
worden aangeboden die de student blootstellen aan een volledige en
toegepaste data analyse.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges en practica

Toetsvorm

Het cijfer wordt gebaseerd op een geschreven tentamen met zowel open als
multiple choice vragen, een presentatie gebaseerd op eigen analyses en
wekelijkse minipresentaties.

Algemene informatie

Vakcode P_BANATB
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. B.M.L. Baselmans
Examinator dr. B.M.L. Baselmans
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Practicum