Filosofie en Psychologie

2019-2020

Doel vak

In deze cursus maken de studenten kennis met de belangrijkste
filosofische kwesties over hun vakgebied.

Inhoud vak

Deze cursus biedt de student een inleiding in de filosofische aspecten
van de psychologie. In het eerste deel van de cursus bespreken we de
voornaamste filosofische posities ten aanzien van het lichaam-geest
probleem --wat is de menselijke geest, en hoe is zij gerelateerd aan
brein, lichaam en gedrag?-- en wat zij betekenen voor onderzoek in de
psychologie. In het tweede deel van de cursus staan we stil bij de aard
van wetenschap en wat haar onderscheidt van niet-wetenschap. Verder
bespreken we de status van de psychologie als een wetenschappelijke
discipline, en stellen we filosofische vragen over haar methoden en
technieken. In het derde deel van de cursus wordt ingegaan op twee
begrippen die een belangrijke rol spelen in zowel de psychologie als de
filosofie: bewustzijn en vrije wil. We onderzoeken hoe psychologisch
onderzoek naar bewustzijn en vrije wil wordt beïnvloed door filosofische
vooronderstellingen over deze fenomenen en omgekeerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.
Deelname aan de werkcolleges is verplicht.

Toetsvorm

Eindtentamen: mc-vragen (70%)
Opdrachten (30% in total)

Literatuur

Marc Slors, Leon de Bruin, Derek Strijbos (2015). Philosophy of Mind,
Brain and Behavior. Boom.
Verdere teksten worden vermeld op Canvas.

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van het gekozen track.

Algemene informatie

Vakcode P_BFILPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. ing. L.C. de Bruin
Examinator dr. ing. L.C. de Bruin
Docenten dr. ing. L.C. de Bruin
dr. E. Koster
prof. dr. M.R.M. ter Hark
dr. J.J.W. Wieland

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep