Klinische Lessen

2019-2020

Doel vak

Dit vak heeft als doel om je te laten oefenen met het ontwikkelen van
een klinische blik op de problematiek binnen verschillende domeinen van
de klinische, neuro- en ontwikkelingspsychologie (van jong tot oud, van
aangeboren tot niet aangeboren en van psychologie tot neurologie). De
combinatie van deze drie vakgebieden biedt je de kans om bij jezelf na
te gaan waar je persoonlijke interesses liggen.

Inhoud vak

Gedurende veertien colleges zullen klinische lessen worden gegeven over
de belangrijkste (neuro)psychiatrische stoornissen die voorkomen over de
gehele levensloop: van de kindertijd/adolescentie en volwassenheid tot
de ouderdom. Elk college bestaat uit een theoretisch deel en een
praktisch deel. In het theoretische deel bespreekt de docent de
etiologie, diagnostiek en behandeling van een stoornis en volgt er een
korte introductie van de casuïstiek. In het praktische gedeelte van het
college staat de casuïstiek centraal. Afhankelijk van de leeftijd en
problematiek van de casus heeft dit de vorm van een bezoek van een
patiënt, de vorm van casusmateriaal via filmbeelden en/of het bespreken
van intakegegevens met een behandelaar. In het praktische deel zal de
docent samen met de studenten een anamnese (interview) verzorgen en waar
mogelijk aanvullende diagnostiek uitvragen aan patiënt of behandelaar.
De collegereeks begint met stoornissen in de kindertijd/adolescentie,
vervolgens stoornissen in de volwassenheid en eindigt met
neuropsychologische stoornissen. In de werkgroepen wordt geoefend met
het bedenken van vragen en stellen van vragen in het kader van een
klachteninventarisatie en diagnostische anamnese.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (14)

Toetsvorm

Tentamen (combinatie meerkeuzevragen en open vragen)

Literatuur

Twee/drie artikelen of hoofdstukken per college die via Canvas ontsloten
kunnen worden en collegesheets.

Algemene informatie

Vakcode P_BKLINLES
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. Luman
Examinator dr. M. Luman
Docenten dr. M. Luman
dr. L.M. de Wit
dr. D.J. Zevalkink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.