Leadership and Cooperation: part 1

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Het vak is een eerste kennismaking met de belangrijkste thema’s,
onderzoeksmethoden en praktische toepassingen op het gebied van
Leiderschap en Samenwerking. Het is de bedoeling dat je aan het einde
van dit vak beschikt over kennis van de selectie en ontwikkeling van
effectieve leiders, de manieren waarop effectieve leiders samenwerking
stimuleren en vertrouwen creëren, verschillende manieren om medewerkers
te belonen, de belangrijkste leiderschap theorieën, en in staat bent
deze kennis toe te passen bij het verklaren en voorspellen van het
gedrag van leiders en volgers.

Inhoud vak

Leiderschap en samenwerking zijn essentieel voor het succesvol
functioneren van groepen en organisaties. Leiderschap betekent dat één
persoon (de leider) invloed uitoefent op een groep mensen (die we ook
wel volgers noemen) om een gezamenlijk doel te bereiken. Het is dus
belangrijk dat leiders samenwerking tussen hun medewerkers stimuleren om
doelen te kunnen bereiken en bij te dragen aan het succes van de
organisatie. Als je op deze manier naar leiderschap kijkt kom je in je
dagelijks leven overal leiders tegen. Een voorbeeld van een leider is
een voetbalcoach, die zijn best doet om alle teamleden op elkaar in te
spelen met als doel het winnen van de beker. Een moeder die haar drie
kinderen stimuleert om met elkaar te spelen om ze op te voeden tot
sociale volwassenen oefent ook leiderschap uit. Wat voor leiders ken
jij? De coach van je hockey team, je tutor, die ene student met wie je
hebt samengewerkt aan een team opdracht, jezelf? Zijn/waren deze mensen
effectief in het stimuleren van samenwerking en het behalen van doelen?
Wat maakte deze mensen effectieve of minder effectieve leiders?
Onderzoek heeft uitgewezen dat leiders een belangrijke invloed hebben op
hoe medewerkers zich voelen en gedragen op het werk. De relatie tussen
leiders en medewerkers wordt door medewerkers zelfs als één van de
belangrijkste redenen genoemd waarom ze hun werk wel of niet leuk
vinden. In dit vak duik je de leiderschapsliteratuur in om antwoord te
krijgen op bovenstaande vragen. Daarnaast ga je door middel van diverse
opdrachten je sterke en zwakke punten ontdekken die jou meer/minder
effectief maken als leider.

Onderwijsvorm

Colleges en werkgroepen

Toetsvorm

Groepsopdracht en tentamen

Literatuur

1) Roe, K. (2017). Leadership Practice and Perspectives 2nd
edition. Oxford University Press.
2) Articles

Overige informatie

Studenten dienen zowel Leadership and Cooperation part 1, als Leadership
and Cooperation part 2 te volgen.
Part I zal zich richten op leiderschap en wordt gecoordineerd door de
sectie Organisatie Psychologie, part II zal zich richten op samenwerking
en normoverschrijdend gedrag en wordt gecoordineerd door de sectie
Sociale Psychologie.

De onderwijstaal is Engels

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zowel deel 1 als deel 2 van de preminor Leadership and Cooperation te volgen. NB: Intekenen voor de pre-minoren is pas mogelijk na de voorlichting over de preminoren in januari 2020.

Algemene informatie

Vakcode P_BLECO_1
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator A.J. Barends MSc
Examinator A.J. Barends MSc
Docenten dr. K. Fousiani
A.J. Barends MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep