Neuropsychologie

2019-2020

Doel vak

Op een inleidend niveau kennis en inzicht verwerven in de gevolgen van
hersenbeschadiging op het gedrag van mensen en een kennismaking met het
werkveld van de klinisch neuropsycholoog.

Inhoud vak

Aan de hand van onze kennis van de werking van het brein worden
principes van de neuropsychologie behandeld. Hierbij komen aan de orde
neurologische en psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld agnosie,
afasie, dementie. Aan de hand van patiënten voorbeelden die zoveel
mogelijk aansluiten bij de literatuur, wordt onder andere de
neuropsychologische diagnostiek geïllustreerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

- Tentamen (mc-vragen)
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Literatuur

Kolb, B. and I.Q. Whishaw, (2015, 7th Edition). Fundamentals of Human
Neuropsychology. San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van het gekozen track.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich zelf in te tekenen voor het hele vak en het tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BNEUROP
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Examinator prof. dr. E.J.A. Scherder
Docenten prof. dr. E.J.A. Scherder
H.J. Bosma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep