Ontwikkelingspsychologie en Psychopathologie

2019-2020

Doel vak

De cursus biedt inhoudelijke kennis over normale en problematische
ontwikkeling bij kinderen, adolescenten en volwassenen in verschillende
ontwikkelingsfasen met bijbehorende specifieke vormen van
psychopathologie die opkomen of gediagnosticeerd worden gedurende de
levensloop.

Inhoud vak

De inhoudelijke kennis over ontwikkeling en psychopathologie vormt de
basis voor het begrijpen van stoornissen in het licht van risico- en
beschermende factoren. Verklaringen vanuit een multifactorieel
perspectief (biologisch, psychologisch, sociocultureel) bieden inzicht
in de ontstaanswijze, de samenhang tussen probleemgedragingen en de
mogelijke ontwikkelingspaden van de verschillende stoornissen. Dit biedt
een kader voor het onderzoeken en begrijpen van de continuïteit en
discontinuïteit van ontwikkelingsproblemen in de complexiteit van het
uitvoeren van diagnostiek en interventies in de klinische praktijk.
Verschillende praktijkvoorbeelden over de problematische ontwikkeling
van kinderen, adolescenten en volwassenen maken duidelijk hoe mensen uit
het beroepsveld deze kennis toepassen. Tevens is er een kennismaking met
het interpreteren van onderzoeksresultaten die bruikbaar zijn bij het
bepalen van de evidentie voor een interventie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

- Twee deeltentamens (meerkeuzevragen; weging beide 50%; het gemiddelde
van beide toetsen dient voldoende te zijn);
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Een onvoldoende totaal resultaat kan worden herkanst in één hertentamen
over de gehele stof. De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het
studiejaar waarin ze behaald zijn.

Literatuur

Zie Canvas.

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, hoorcollege, werkgroep en tentamen via VUnet.

Algemene informatie

Vakcode P_BOWPPSY
Studiepunten 9 EC
Periode P5+6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator I. Merkelbach
Examinator dr. R.D. Plak
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep