Persoonlijkheidstheorie en -onderzoek

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus Persoonlijkheidsleer en Persoonlijkheidsonderzoek
is dat de studenten kennismaken met de diverse persoonlijkheidstheorieën
en met de bijbehorende diagnostische methoden.

Inhoud vak

Tijdens de hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de theoretische
perspectieven waaruit de menselijke individualiteit kan worden
bestudeerd. Hierbij worden de methoden en technieken voor de meting van
de persoonlijkheidskenmerken behorende bij deze perspectieven besproken.
In de werkcolleges wordt vooral de praktische kant van deze methoden en
technieken behandeld.
Aan het eind van de cursus:
1. Snappen studenten wat de belangrijkste persoonlijkheidstheorieën en
–begrippen inhouden.
2. Hebben studenten kennis van de belangrijkste methoden om
persoonlijkheid te meten.
3. Zijn de studenten op de hoogte van recente inzichten uit
persoonlijkheidsonderzoek.
4. Hebben studenten kennis gemaakt met genormeerde persoonlijkheidstests
door:
• het invullen van een testbatterij van een aantal genormeerde
persoonlijkheidstests
• het leren interpreteren van scores en uitkomsten daarvan.
5. Hebben studenten geleerd om op basis van verzamelde informatie op een
objectiverende manier een verslag te schrijven (over de persoonlijkheid
van de partner).
6. Kunnen studenten methodologische begrippen als betrouwbaarheid en
validiteit in de praktijk herkennen en gebruiken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
Contacturen: 168 (24 uur hoorcollege, 12 uur werkcollege, 132 uur
zelfstudie)

Toetsvorm

- Tentamen (multiple choice, 50%) + eindwerkstuk (50%). Voor beide
onderdelen moet minimaal een voldoende (5,5) zijn behaald.
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Indien niet is voldaan aan de aanwezigheidsplicht, moeten de
werkgroepen opnieuw gevolgd worden en moet er een nieuwe opdracht
gemaakt worden.

Literatuur

Larsen, R., Buss, D.& Wismeijer, A. & Song, J. (2017). Personality
psychology: Domains of knowledge about human nature (2st ed.) McGraw-
Hill.

Overige informatie

Dit vak is een voorwaarde voor de registratie-eisen NVO.

Hoorcolleges en werkgroepen zijn in het Nederlands of in het Engels,
afhankelijk van het gekozen studietraject.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege en de werkgroep, en voor het tentamen via VUnet. Voor studenten uit de Premasterclass (PMC) Pedagogische wetenschappen die dit vak volgen, geldt een aangepast programma. Deze studenten volgen alleen de hoorcolleges. De werkcolleges volgen zij niet. De PMC-studenten dienen zich voor dit vak bij het studiesecretariaat op een aparte vakcode in te schrijven, namelijk P_PPERSON en krijgen 3 EC bij succesvol afronden van het vak.

Algemene informatie

Vakcode P_BPEROND
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator A.J. Barends MSc
Examinator A.J. Barends MSc
Docenten prof. dr. J.C.N. de Geus
prof. dr. S.L. Koole
A.J. Barends MSc
prof. dr. R.E. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege