Psychologische Interventies voor complexe problematiek

2019-2020

Doel vak

Opdoen van kennis over psychologische interventies die ontwikkeld zijn
om complexe psychische problematiek te behandelen, met aandacht voor
indicatiesstelling, effectiviteit en klinische toepassing in de
Nederlandse ggz.

Inhoud vak

Veel patiënten die behandeld worden in de specialistische ggz hebben
last van complexe psychische problematiek. Dit vak is bedoeld om een
overzicht te bieden van een aantal specialistische vormen van
state-of-the-art psychotherapie die worden ingezet in de Nederlandse
ggz. Twaalf inhoudelijke experts (onderzoekers en behandelaren) uit het
klinische werkveld zullen in de hoorcolleges vertellen over hun
ervaringen met psychische stoornissen zoals borderline
persoonlijkheidsstoornis, Cluster-C persoonlijkheidsstoornissen,
suïcidaliteit, schizofrenie, complexe angststoornissen en chronische
depressie, en hoe deze stoornissen het beste behandeld kunnen worden. De
evidentie voor de effectiviteit van deze behandelingen wordt besproken,
en er is aandacht voor de juiste indicatiestelling en de klinische
toepassing in de praktijk. Bij sommige hoorcolleges worden
ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal te
vertellen. In de werkgroepen wordt gewerkt aan een verdieping van de
stof die in de colleges wordt behandeld.

Onderwijsvorm

12 hoorcolleges en 6 werkgroepen. Alle hoorcolleges en werkgroepen zijn
verplicht.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Literatuur

Verdiepende artikelen naar aanleiding van de stof die in de colleges
worden behandeld.

Doelgroep

Het vak wordt sterk aangeraden voor studenten die de master klinische
psychologie willen gaan doen.

Algemene informatie

Vakcode P_BPSINCP
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. M.J.H. Huibers
Examinator prof. dr. M.J.H. Huibers
Docenten prof. dr. M.J.H. Huibers
dr. L.M. de Wit

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep