Psychofarmacologie

2019-2020

Doel vak

Kennis bijbrengen over de werking en het gebruik van psychofarmaca, over
neuropsychiatrische stoornissen en de neurobiologische basis hiervan.
Bovendien inzicht verwerven in farmacologische interventiemethoden
m.b.t. deze stoornissen.

Inhoud vak

Verklaring van de neurobiologische begrippen die ten grondslag liggen
aan de psychofarmacologische behandeling van neuropsychiatrische
stoornissen. Er wordt basale en klinische informatie gegeven over de
werking en het gebruik van psychofarmaca. Veel aandacht wordt besteed
aan de chemische neurotransmissie. De onderwerpen behelzen de
neurobiologie van de werking van farmaca zoals antidepressiva,
anxiolytica en antipsychotica. Ook wordt aandacht besteed aan (de
behandeling van) psychische stoornissen zoals depressie en schizofrenie.
Bovendien wordt enige aandacht besteed aan 'cognitive enhancers' en
'neuroprotective agents' zoals psychostimulantia, vitamines,
neuropeptiden en hormonen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Tentamen met meerkeuzevragen

Literatuur

Stahl’s Essential Psychopharmacology. Neuroscientific Basis and
Practical Applications. Fourth (4e) Edition (May 2013). Cambridge
University Press.

Algemene informatie

Vakcode P_BPSYFAR
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S.D.S. Noordermeer
Examinator dr. S.D.S. Noordermeer
Docenten dr. S.D.S. Noordermeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege