Sociale Psychologie

2019-2020

Doel vak

Het doel van deze cursus is inzicht geven in de sociaal-psychologische
benadering van (theoretische en praktische) vraagstukken die betrekking
hebben op het functioneren van mensen in hun sociale omgeving.

Inhoud vak

In de hoorcolleges wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
onderwerpen binnen de sociale psychologie, door te laten zien hoe
"klassieke" studies aanleiding hebben gegeven tot het ontwikkelen van
inzichten met betrekking tot het functioneren van personen in hun
sociale omgeving. Onderwerpen die aan de orde komen hebben betrekking
op:
-Sociaal denken: hoe ontstaan indrukken over anderen, hoe vormen we onze
meningen, hoe interpreteren we ons eigen gedrag, wat is de invloed van
ons taalgebruik op de manier waarop we over anderen denken;
- Sociale invloed: waarom passen mensen zich aan bij anderen, hoe kun je
mensen ergens van overtuigen, waarom gedragen mensen zich in een groep
anders dan wanneer ze alleen zijn, hoe ontstaan statusverschillen tussen
mensen;
- Sociale relaties: waarom gedragen mensen zich agressief tegenover
anderen, onder wat voor omstandigheden zijn we
geneigd een ander wel (of juist niet) te helpen, hoe ontstaan
vriendschappen en romantische relaties tussen personen, hoe ontstaan
vooroordelen ten opzichte
van groepen mensen, en wat kun je doen om discriminatie tegengaan?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.
Contacturen: 168 (28 hoorcollege, 14 werkgroep, 3 tentamen, 123
zelfstudie).

Toetsvorm

- Multiple-choice tentamen.
- Aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Literatuur

- Myers, D., Abell, J., & Sani, F. (2014). Social Psychology (2nd
Edition). Berkshire, UK: McGraw-Hill
ISBN-13 9780077152352
ISBN-10 0077152352

- Aanvullende artikelen.

Overige informatie

Colleges in het Engels, werkgroepen in het Nederlands of Engels
afhankelijk van de gekozen studievariant.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zichzelf in te tekenen voor het vak, het hoorcollege en de werkgroep, en voor het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode P_BSOCPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.W. van Prooijen
Examinator dr. J.W. van Prooijen
Docenten dr. J.W. van Prooijen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep