Proefpersoonschap

2019-2020

Inhoud vak

Elke student moet in het eerste jaar van de studie 500 minuten aan
onderzoek deelnemen; sommige experimenten testen basale perceptie,
andere het geheugen, weer andere sociale interacties. Het
proefpersoonschap geeft een kans uit de eerste hand te ervaren hoe zulk
onderzoek in zijn werk gaat.

1. Studenten moeten in totaal 500 minuten proefpersoonschap
vervullen.
2. Als een experiment is gedaan, wordt de tijd (naar boven afgerond op
tientallen) bijgeschreven.
3. Studenten hebben op elk moment het recht te stoppen met onderzoek.
Ook dan wordt de tijd die aan het experiment is besteed, naar boven
afgerond, bijgeschreven.
4. De onderzoeker laat de student een proefpersoonlijst ondertekenen,
zodat er een papieren bewijs is van de deelnametijd.
5. Inschrijven voor een bepaalde dag en tijd voor onderzoek kan. Als de
student niet komt opdagen zonder zich op tijd af te melden, krijgt hij
de aangekondigde, geschatte duur
van het experiment als strafkorting bijgeschreven (als negatieve duur
dus).
6. Studenten hebben een studiejaar de tijd om aan de eisen van het
proefpersoonschap te voldoen. Indien aan het einde van het studiejaar
niet de volledige 500 minuten zijn volbracht vervallen de reeds
opgebouwde uren (minuten).

Als de 500 minuten bereikt zijn, wordt het proefpersoonschap als vervuld
afgevinkt. Het proefpersoonschap maakt voor Psychologie studenten deel
uit van Psychologische Gespreksvoering 1: Basisvaardigheden. Het maakt
voor Pedagogiekstudenten deel uit van Observatievaardigheden.


Let op: Om studiepunten voor Psychologische Gespreksvoering 1 of
Observatievaardigheden te krijgen dienen studenten het proefpersoonschap
volledig te hebben voldaan.

Toetsvorm

Studenten moeten in totaal 10 uur (600 minuten) proefpersoonschap
vervullen.
Studenten die de Universitaire Pabo volgen, moeten 5 uur (300 minuten)
proefpersoonschap vervullen.

Overige informatie

Studenten die de Universitaire Pabo volgen, moeten 250 minuten
proefpersoonschap vervullen.

Algemene informatie

Vakcode P_PROEFPER
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands / Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator B. Goudriaan
Examinator B. Goudriaan
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.