Analytical and Environmental Chemistry

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/75295

Overige informatie

This course is offered at the UvA. For more information contact: FNWI
Education Service Centre, Science Park 904, servicedesk-esc-
science@uva.nl, +31 (0)20 525 7100.
Enrolment via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is required.

Algemene informatie

Vakcode XBU_430608
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. H.A. Leslie
Examinator dr. H.A. Leslie
Docenten dr. H.A. Leslie
prof. dr. P.E.G. Leonards

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: