Synthese in de natuur

2019-2020

Inhoud vak

http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2019-2020/zoek-vak/vak/73030

Overige informatie

Dit vak wordt aangeboden op de UvA. Voor meer informatie verwijzen we je
naar: FNWI Education Service Centre, Science Park 904,
servicedesk-esc-science@uva.nl, +31 (0)20 525 7100.
Inschrijving via https://m.sis.uva.nl/vakaanmelden is verplicht.

NIET-SCHEIKUNDE STUDENTEN MOETEN OM DIT VAK TE KUNNEN VOLGEN EEN
BIJVAKINSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDING SCHEIKUNDE AAN DE UVA HEBBEN

Algemene informatie

Vakcode X_430610
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Ruijter
Examinator dr. E. Ruijter
Docenten dr. E. Ruijter

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: