Blusinstructie: Theorie

2019-2020

Doel vak

De student bekend maken met de theorie betreft het VU Bedrijfsnoodplan
met betrekking tot de laboratoria (en op de VU campus in de breedste
zin) waar de student actief zal zijn tijdens de studie.

Inhoud vak

Theorie over veiligheid in en rondom de VU met een focus op laboratoria.

Onderwijsvorm

Een hoorcollege tijdens de introductie week.

Toetsvorm

De theorie zal worden getoetst tijdens de online veiligheidstoets op
Canvas bij het praktijk versie van dit vak (X_000002).

Algemene informatie

Vakcode X_000003
Studiepunten 0 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: