Tutoraat 3 voor SBI

2019-2020

Overige informatie

Tutoraat 3: Zelfreflectie na afloop van het bachelor project: Mondeling
en in een reflectieverslag (volgens vast template te vinden op Canvas).

Algemene informatie

Vakcode X_000034
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M.R. de Roos MSc
Examinator E.H. Kroezinga
Docenten drs. P. van Hoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.