Toegepaste informatica

2019-2020

Doel vak

Studenten vertrouwd maken met de basisprincipes van dataverwerkende
systemen, met typische SBI toepassingen.
In het praktische gedeelte wordt de omgeving Excel gebruikt, met de
add-in Crystal Ball.

Inhoud vak

Onder andere komen aan de orde:
- Informatica basisbegrippen
- Programmeren in Excel
- SBI toepassingen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges/practicum.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt voor 100% bepaald door het verslag van een
praktische eindtoets.

Literatuur

Dictaat is beschikbaar.

Doelgroep

2SBI

Algemene informatie

Vakcode X_420227
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. I.H.M. van Stokkum
Examinator dr. I.H.M. van Stokkum
Docenten dr. I.H.M. van Stokkum

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: