Duurzame energie: biomassa en biobrandstoffen

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in duurzame energiewinning uit biomassa (from
biomass to biofuels) en in de efficiëntie van de omzetting van licht,
CO2 en water in die van biomassa en zuurstof (from photon to biomass).

Inhoud vak

Het college beginnen we met een overzicht van huidige en toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot het winnen van energie uit biomassa en
biologische organismen, met nadruk op biologische aspecten en nieuwe
ontwikkelingen. Vervolgens zullen we het fotosyntheseproces in planten
en algen behandelen, inclusief efficiëntie, bioenergetische aspecten,
fotofysica van fotosynthetische pigmenten, assimilatie van CO2 en
regulatie. Verder zullen we de opbrengst van bioenergie uit planten en
algen vergelijken met die van fotovoltaïsche zonnecellen.

Onderwijsvorm

College, waarbij naast de gebruikte literatuur ingegaan wordt op actuele
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
biomassa en biobrandstoffen. Een verplicht onderdeel is het maken van
opdrachten in groepen van drie of vier studenten, zoals het bestuderen
van wetenschappelijke literatuur op het gebied van biomassa en
biobrandstoffen en het mondeling presenteren van enkele bestudeerde
artikelen.

Toetsvorm

De opgedane kennis zal getoetst worden middels een schriftelijk tentamen
na afloop van het college. Verder worden groepsopdrachten getoetst.

Literatuur

Collegedictaat

Doelgroep

1 SBI

Algemene informatie

Vakcode X_420540
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R. Croce
Examinator prof. dr. R. Croce
Docenten prof. dr. R. Croce

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: