Van molecuul tot medicijn

2019-2020

Doel vak

Dit vak geeft inzicht in de manieren waarop biologisch actieve moleculen
gevonden worden en hoe ze ontwikkeld worden tot medicijnen.

Inhoud vak

Er wordt aandacht besteed aan strategieën om de activiteit van
biologische targets (receptor, enzym of transporteiwit) te beïnvloeden
met geneesmiddelmoleculen. Daarbij zullen moleculaire herkenning, het
screenen van grote stoffenbibliotheken en rationele ontwerpmethodiek,
alsmede de relatie tussen de chemische structuur en de biologische
activiteit (SAR) aan de orde komen. Ook wordt aandacht besteed aan
diagnostiek en therapie, bijvoorbeeld door moleculen te binden aan een
specifiek biologisch target waardoor de werking van het biomolecuul
bestudeerd kan worden. Verschillende imaging technieken die gebruikt
worden om targets zichtbaar te maken, zullen worden besproken aan de
hand van cases uit de praktijk. Tot slot moeten de
medicijnen voor klinische testen en marktintroductie op grote schaal
worden gesynthetiseerd met behulp van proceschemie. De hiermee gepaard
gaande uitdagingen, bekende hordes in de race van molecuul tot medicijn,
zullen worden behandeld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcollege (gebruik demo software) en zelfstudie.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen(s)

Literatuur

Patrick, G., An Introduction to Medicinal Chemistry 6de ed.
Oxford: Oxford University Press. 2017, ISBN: 978-0-19-874969-1

Doelgroep

1F,1SBI

Algemene informatie

Vakcode X_430581
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Examinator prof. dr. I.J.P. de Esch
Docenten prof. dr. I.J.P. de Esch
drs. P. van Hoorn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: