Toegepaste Inspanningsfysiologie

2019-2020

Doel vak

Het uitbreiden van inspanningsfysiologische kennis en het toepassen
daarvan op vraagstukken binnen de sport en gezondheid.

Inhoud vak

De verhoogde energiebehoefte van het musculaire systeem als gevolg van
fysieke activiteit vraagt van verschillende fysiologische mechanismen
een zodanige actie dat homeostase van het interne milieu behouden
blijft. Het cardiovasculaire en respiratoire systeem spelen hierin een
cruciale
rol. De mogelijkheid van deze systemen om in te spelen op de belasting
bepaalt in hoge mate de inspanningstolerantie en/of gezondheid van het
individu. Er zijn vele factoren die het functioneren van het
cardiovasculaire en respiratoire systeem beïnvloeden. Te denken valt aan
trainingstoestand, voeding, klimaat, hypo- en hyperbare omstandigheden
en sportspecifieke omstandigheden. Daarnaast hebben chronische
aandoeningen aan de verschillende systemen grote invloed op de
inspanningstolerantie. Ten grondslag aan het functioneren van het
musculaire-, cardiovasculaire- en respiratoire systeem liggen de
moleculair biologische processen die aanmaak en afbraak van eiwitten
reguleren. Inzicht in deze processen maakt duidelijk hoe training en
adaptatie aan veranderende omstandigheden werkt. Ook klimatologische
omstandigheden hebben invloed op het functioneren van de mens. In deze
cursus
wordt aandacht besteed aan factoren die de inspanningstolerantie
bepalen, de moleculair biologische processen die trainingseffecten
reguleren en de thermofysiologie. De aandacht zal
liggen op hoe deze kennis toegepast kan worden binnen sport en
gezondheid. De cursus bevat practica waarin de student vertrouwd wordt
gemaakt met de interpretatie van integratieve cardio-pulmonaire
inspanningstesten, de thermofysiologie en moleculaire technieken.

Onderwijsvorm

De stof wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges in combinatie met
practica. Totaal 168 uur, waarvan 42 uur hoorcollege, 12 uur practicum,
111 uur zelfstudie en 3 uur tentamen.

Toetsvorm

tentamen
Schriftelijke tentamen met open vragen. De practica
zijn verplicht.

Vereiste voorkennis

- 900115: Inleiding inspanningsfysiologie (deze kennis wordt bekend
verondersteld.)

- 900225: Training en prestatie (voorheen Trainingsfysiologie, code
900210 deze kennis wordt bekend verondersteld)

Literatuur

McArdle, Katch and Katch. Exercise Physiology: Nutrition, energy
and human performance. Williams & Wilkins, ISBN 1-6083-1859-1, 7th or
8th edition, 2010/2014.

Molecular Exercise Physiology: an introduction. Edited by Henning
Wakerhage. Routledge, 2014, ISBN 978-0-415-60788-9.

Materiaal aangeboden via Canvas.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

Aanbevolen voorkennis

De student moet beschikken over basiskennis van de inspanningsfysiologie
(energiesystemen, cardio-pulmonair systeem, training).

Algemene informatie

Vakcode B_TIF
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.J. de Koning
Examinator dr. J.J. de Koning
Docenten dr. J.J. de Koning
prof. dr. H.A.M. Daanen
dr. R.C.I. Wust

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: