Islam als uitdaging

2019-2020

Doel vak

Algemene doelstelling is het ontwikkelen van bijbels-theologische kennis
en vaardigheden ten aanzien van de uitdagingen van de islam voor de
christelijke gemeente en de concrete ontmoeting van kerk en moskee in
een seculiere samenleving..
Na deze module hebben studenten:
- zicht op wat de uitdagingen zijn van de islam voor de christelijke
gemeente
- meer kennis over welke islam welke christelijke gemeenschap uitdaagt
- vaardigheden om zich bijbels-theologisch te verhouden tot een – in
ontwikkeling zijnde - islam in een veranderende wereld.
- nagedacht over de concrete ontmoeting tussen kerk en moskee.

Inhoud vak

Dit vak gaat in op de uitdaging van de islam voor de christelijke
theologie en de christelijke gemeente. Welke vragen stelt de islam aan
de christelijke gemeenschap? Op welke wijze moet de christelijke
gemeenschap zich verhouden tot de islamitische gemeenschap, zo dat zij
'Christlike' is. Dat heeft een duidelijk bijbels-theologische component.
Welke houding de kerk aanneemt wordt mede bepaald door haar theologische
visie op hen die anders geloven en in het bijzonder de islam als
na-christelijke religie. Het heeft ook een missionaire component. Wat
betekenen de traditioneel christelijke claim dat God zich in Christus op
ultieme wijze heeft geopenbaard voor de ontmoeting met de islamitische
belijdenis dat de profeet Mohammed de laatste profeet van God is. En tot
welke consequenties leidt dat in de ontmoeting van kerk en moskee? Wat
zijn de consequenties daarvan voor de aanwezigheid van christendom en
islam in een seculiere samenleving.

Onderwijsvorm

De precieze vorm en inhoud van de colleges zullen mede afhangen van het
aantal studenten dat de colleges volgt. Het zal in ieder geval een
combinatie zijn van hoor en werk colleges. Leidraad voor de module is
het boek van Bernhard Reitsma, Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de
drie-enige God. Elke week zullen 1 of meerdere hoofdstukken besproken
worden in een werkvorm achtige setting. Daarnaast zullen de studenten
één of meerdere presentaties voorbereiden over een artikel, boek en/of
een eindpaper.
Week 1 les 1: Voorbereiden: Reitsma, Kwetsbare liefde, introductie:
hoofdstuk 1, Voorvragen bij een christelijke reflectie op de islam
week 1 les 2: Voorbereiden Reitsma hoofdstuk 2, 3 Een
bijbels-theologisch kader
week 2 les 1: Voorbereiden: Reitsma, hoofdstuk 4, 5 God, Allah en
geloofservaringen van moslims
week 3 les 1: Voorbereiden Reitsma hoofdstuk 6. Macht of minderheid
week 3 les 2: Voorbereiden Reitsma hoofdstuk 7: Israël en de islam
Week 4 les 1: Voorbereiden Reitsma hoofdstuk 8: Contextualisatie
Week 4 les 2: Presentaties
Week 5 les 1: Voorbereiden Reitsma hoofdstuk 9: Lijden en vervolging
Week 5 les 2: presentaties
Week 6 les 1: Reitsma hoofdstuk 10. Kwetsbare liefde.
Week 6 les 2: idem: ontmoeting kerk en moskee, presentaties en afronding
Verwerking: De hoofdstukken worden gelezen aan de hand van een
verwerkingsopdracht, die in de les wordt besproken en die door studenten
kan worden gepresenteerd. Elke les wordt er een verslag gemaakt, dat
uiteindelijk wordt samengevoegd tot de eindopdracht.

Toetsvorm

- Interactieve verwerking van B.J.G. Reitsma, Kwetsbare liefde, De kerk
de islam en de drie-enige God (25 %)
- Paper: keuze tussen óf
1. een - in overleg met de docent - te kiezen onderwerp (30 %), met
verwerking van ongeveer 400 p literatuur. inclusief presentatie op
college.
óf
2. Een vergelijking van twee boeken (ongeveer 400 p) , te kiezen in
overleg met de docent. (30 %)
Presentatie op college
- Bespreking in de colleges van een te lezen artikel naar keuze (5 %)
- actieve participatie in de colleges, die verplicht zijn. (10 %)

Literatuur

Verplicht: B.J.G.Reitsma, Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de
drie-enige God, Utrecht: Boekencentrum, 2017, ISBN 978 90 239 7105 4
Nader te kiezen literatuur en artikelen.

Overige informatie

Deze module wordt in 2019-2020 niet aangeboden omdat er geen 3e jaars
studenten zijn die deze module nog moeten volgen.

Aanbevolen voorkennis

Enige kennis ten aanzien van de islam, door middel van standaard
inleidingen op de islam. Bijv. Andrew Rippin, Muslims their religious
beliefs and practices, of Waardenburg, J. (red.), Islam, norm ideaal en
werkelijkheid.

Algemene informatie

Vakcode G_BISLUIT
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. B.J.G. Reitsma
Examinator prof. dr. B.J.G. Reitsma
Docenten prof. dr. B.J.G. Reitsma

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: