Kerkgeschiedenis

2019-2020

Doel vak

De student:

• kan een omschrijving geven en de betekenis uitleggen van
belangrijke debatten, gebeurtenissen, en personen uit de
geschiedenis van kerk en theologie vanaf de Vroege Kerk tot en met de
dertiende eeuw;

• kan een brontekst of een kerkhistorisch belangrijke gebeurtenis
of een kort deel van het leerboek te analyseren en voor de groep te
presenteren;

• kan over een tekst en de auteur van een geselecteerde tekst
relevante gegevens opzoeken en deze verbinden met de tekst;

• kan onderkennen dat strikt neutrale geschiedschrijving niet
bestaat.

Inhoud vak

De module biedt een overzicht over de geschiedenis van het christendom
tot aan de late middeleeuwen.
De module vormt het begin van de leerlijn Kerkgeschiedenis.
Vervolgmodules zijn Reformatiegeschiedenis en Moderne Kerkgeschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, presentaties, zelfstandige literatuurstudie.
Tijdens de colleges wordt telkens een bepaald thema behandeld, in
combinatie met één of meer studentenopdrachten. Gedurende de zes weken
dient de student het leerboek te lezen.

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Everett Ferguson, Church History, vol. 1, From Christ to Pre-
Reformation. The Rise and Growth of the Church in Its Cultural,
Intellectual, and Political Context (2nd ed., Grand Rapids, 2013:
Zondervan),ISBN-13: 978-0310516569. Tevens als e-book leverbaar.

Overige informatie

De module biedt een overzicht over de geschiedenis van het christendom
tot aan de late middeleeuwen.
De module vormt het begin van de leerlijn Kerkgeschiedenis.
Vervolgmodules zijn Reformatiegeschiedenis (G_BREFKGS) en Moderne
Kerkgeschiedenis (G_BMODKGS).

Algemene informatie

Vakcode G_BKERKGS
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. A. Goudriaan
Examinator dr. A. Goudriaan
Docenten dr. A. Goudriaan
prof. dr. M.A. Smalbrugge

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: