Integratiemodule

2019-2020

Doel vak

De student verwerft inzicht in de wijzen de bijbel in het publieke
domein gebruikt wordt, zowel in het politieke debat als in meer algemene
culturele uitingen.

Inhoud vak

Aan de hand van (delen uit) twee boeken en een aantal actuele
voorbeelden worden verschillende moderne vormen van gebruik van de
bijbel bestudeerd en geanalyseerd.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, presentaties, reflectie in werkcolleges. 80% aanwezigheid
verplicht.

Toetsvorm

De student schrijft een paper waarin zij (hij) een (aantal)
voorbeeld(en) beschrijft van publiek gebruik van de bijbel en analyseert
dit voorbeeld vanuit het tijdens de colleges ontwikkelde kader.

Vereiste voorkennis

Exegese OT en Exegese NT met goed gevolg afgelegd.

Literatuur

- Marcel Barnard, Gerda van der Haar (red.), De Bijbel Cultureel. De
Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw (Zoetermeer: Meinema, 2009).
- Frances Flannery, Rodney A. Werline (red.), The Bible in Political
Debate. What Does it Really Say? (New York: Bloomsbury, 2016).

Doelgroep

BA studenten Theologie

Overige informatie

In deze cursus staat het gebruik van de bijbel centraal in zowel de
privésfeer als het publieke domein.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de wetenschappelijke exegetische methoden is vereist.

Algemene informatie

Vakcode G_INTEG
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. P.B.A. Smit
Examinator prof. dr. P.B.A. Smit
Docenten prof. dr. P.B.A. Smit
dr. E.A. Postma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: