Spiritualiteit en Identiteit BS1

2019-2020

Doel vak

De student weet hoe identiteit geconstrueerd wordt op individueel en
gemeentelijk niveau
De student ontdekt zijn eigen gelovige identiteit en spiritualiteit en
weet dit in relatie te brengen met zijn omgeving
De student ontdekt het ‘eigene’ van de baptisten identiteit vanuit een
historische en systematisch theologische doordenking van het baptisme in
relatie tot andere kerken en geloofsgemeenschappen
De student ontdekt het ‘eigene’ van de beleefde (baptisten) identiteit
in de (geloofs)praktijk van een baptisten gemeente
De student kan de verworven inzichten van deze module zinvol gebruiken
voor stage en onderzoek

Inhoud vak

Deze module biedt de student (samen met G_SPIRBS2) de gelegenheid
inzicht te verwerven en te onderzoeken wat de eigen spirituele
identiteit is en hoe deze zich verhoudt tot een ‘Baptisten Identiteit’.
De lesstof en stage worden integraal aangeboden en in samenhang op
elkaar afgestemd.
De student volgt colleges over geschiedenis en theologie van het
baptisme
De student doet stage in een Baptistengemeente
De student voert een onderzoeksopdracht uit in zijn stagegemeente

Onderwijsvorm

Literatuurstudie, hoorcolleges, werkcolleges, stage, onderzoek

Toetsvorm

Onderzoeksverslag: voldaan/niet voldaan
Stagereflectieverslagen: voldaan/niet voldaan
Spiritualiteitsopdrachten: voldaan/niet voldaan

Literatuur

Kitty Bouwman, Kick Bras , Werken met spiritualiteit Baarn 2001
Curtis W. Freeman, James Wm. McClendon Jr., C. Rosalee Velloso Ewell
(ed.), Baptist Roots. A Reader in the Theology of a Christian People
(Valley Forge: Judson Press, 1999)
Mathew Guest, Karin Tusting, Linda Woodhead (eds.), Congregational
Studies in the UK: Christianity in a Post-Christian Context
(Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology; Aldershot:
Ashgate, 2004)
Teun van der Leer (red.), Zo zijn onze manieren. In gesprek over
gemeentetheologie, Barneveld 2009
Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt, 400 jaar baptisme, Heruitgave
Amsterdam 2017, bestellen via www.baptisten.nl

Overige informatie

Dit vak wordt over het algemeen als tutorial aangeboden op i.o.m. de
studenten vast te stellen tijden en plaatsen. Daarom naast inschrijving,
ook altijd even aanmelden per mail bij teun.vanderleer@baptisten.nl

Algemene informatie

Vakcode G_SPIRBS1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. T. van der Leer
Examinator drs. T. van der Leer
Docenten drs. T. van der Leer
drs. W. Huizing
prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: