Spiritualiteit en Identiteit BS2

2019-2020

Doel vak

De student weet hoe identiteit geconstrueerd wordt op individueel en
gemeentelijk niveau
De student ontdekt zijn eigen gelovige identiteit en spiritualiteit en
weet dit in relatie te brengen met zijn omgeving
De student ontdekt het ‘eigene’ van de baptisten identiteit vanuit een
historische en systematisch theologische doordenking van het baptisme in
relatie tot andere kerken en geloofsgemeenschappen
De student ontdekt het ‘eigene’ van de beleefde (baptisten) identiteit
in de (geloofs)praktijk van een baptisten gemeente
De student kan de verworven inzichten van deze module zinvol gebruiken
voor stage en onderzoek

Inhoud vak

Deze module biedt de student de gelegenheid inzicht te verwerven en te
onderzoeken wat de eigen spirituele identiteit is en hoe deze zich
verhoudt tot een ‘Baptisten Identiteit’.
De lesstof en stage worden integraal aangeboden en in samenhang op
elkaar afgestemd.
De student doet stage in een Baptistengemeente
De student volgt een 24-uurs retraite met lectio devina o.l.v. de docent
De student voert een onderzoeksopdracht uit in zijn stagegemeente

Onderwijsvorm

Literatuurstudie, hoorcolleges, werkcolleges, stage, onderzoek, 24-uurs
retraite

Toetsvorm

Tentamen Baptistica (25%)
Onderzoeksverslag (25%)
Stagereflectieverslagen (25%)
Portfolio spiritualiteitsopdrachten (25%)

Vereiste voorkennis

Spiritualiteit en Identiteit 1 (G_SPIRBS1)

Literatuur

Henk Bakker en Albrecht Boerrigter (red.), Vrije keuze van godsdienst.
Hoe vrij is vrij Barneveld 2013
Kitty Bouwman, Kick Bras , Werken met spiritualiteit Baarn 2001
Wil Derkse, Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit
voor het dagelijkse leven Tielt 2001
Curtis W. Freeman, James Wm. McClendon Jr., C. Rosalee Velloso Ewell
(ed.), Baptist Roots. A Reader in the Theology of a Christian People
(Valley Forge: Judson Press, 1999)
Mathew Guest, Karin Tusting, Linda Woodhead (eds.), Congregational
Studies in the UK: Christianity in a Post-Christian Context
(Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology; Aldershot:
Ashgate, 2004)
Teun van der Leer (red.), Zo zijn onze manieren. In gesprek over
gemeentetheologie, Barneveld 2009
Olof H. de Vries, Gelovig gedoopt, 400 jaar baptisme, Kampen 2009
Marijn Vlasblom (red.), Geloven in de gemeente, Amsterdam 2018
Diverse artikelen

Overige informatie

Dit vak wordt over het algemeen als tutorial aangeboden op i.o.m. de
studenten vast te stellen tijden en plaatsen. Daarom naast inschrijving,
ook altijd even aanmelden per mail bij teun.vanderleer@baptisten.nl

Algemene informatie

Vakcode G_SPIRBS2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. T. van der Leer
Examinator drs. T. van der Leer
Docenten drs. T. van der Leer
drs. W. Huizing
prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: