Systematische Theologie BS

2019-2020

Doel vak

De student weet Grenz’ theologische karakteristiek helder te verwoorden,
de accenten die hij legt adequaat toe te lichten, en deze te plaatsen
naast en tegenover de visie van Van den Brink, Van der Kooi en de
geloofsvisie van De Vries

De student kan Grenz’ visie plaatsen binnen het brede perspectief van
evangelische theologie in de USA, net zoals die van Van den Brink, Van
der Kooi en van De Vries in het perspectief van de Nederlandse
theologiegeschiedenis
De student is in staat om de drie theologische werken kritisch te
bevragen

Grenz’ boek wordt in zijn geheel gelezen. Als inleiding in het
evangelische en baptistische denken is Renewing the Center boeiend en
gewaagd, omdat hij vanuit het ‘midden’ van het evangelische denken
nieuwe wegen wijst om theologie te doen. Deze nieuwe wegen worden
kritisch gevolgd en geëvalueerd.

Inhoud vak

Uit Van den Brink/Van der Kooi, Christelijke dogmatiek worden hst. 1-2
(64pp.), 5 (37pp.), 8 (39pp.), 10-13 (120 pp.) gelezen, de hoofdstukken
die een Nederlandse kijk op de thema’s van Grenz geven (prolegomena,
openbaring, zonde, Christus, Geest, verlossing, kerk en toekomst).
Het boek van De Vries, Alles is geschiedenis wordt in zijn geheel
gelezen (217 pp.) en biedt een typisch baptistische prolegomena voor de
theologie.

Hoorcollege en geleide discussie

Onderwijsvorm

Hoorcollege en geleide discussie
Dit college telt 6 ects = 168 uur: 12 uur college, 20 uur essay, 136
uur.
leeswerk (= 817 pp.). Renewing the Center = 340 pp. Alles is
geschiedenis = 217 pp.
De aangegeven hoofdstukken uit Christelijke dogmatiek tellen 260 pp.

Toetsvorm

Schrijf een kritische samenvatting over de gelezen stof (2000 woorden).

Literatuur

Stanley Grenz, Renewing the Center. Evangelical Theology in a Post-
Theological Era (Grand Rapids: Baker, 2000).

G. van den Brink, C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek. Een inleiding
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2012).

Olof H. de Vries, Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een
baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. de Vries [onder
redactie van Henk Bakker, Jelle Horjus, Jos Jumelet, Teun van der Leer,
Anne de Vries] (Utrecht: Kok, 2015).

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht

Algemene informatie

Vakcode G_SYSBS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. H.A. Bakker
Examinator prof. dr. H.A. Bakker
Docenten prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: