Taaltoets Religie en Theologie

2019-2020

Doel vak

Alle studenten in het eerste jaar van een Nederlandstalige
bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit moeten de taaltoets
Nederlands afleggen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie
onmisbaar is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst.

Inhoud vak

In de toets tref je gesloten vragen aan over de volgende onderwerpen:
grammatica, spelling en interpunctie, structureren,
woordkeus/woordenschat en formuleren.

Onderwijsvorm

De taaltoets is een digitale toets die twee uur duurt. Het is niet nodig
om je voor te bereiden op de toets; er wordt alleen getoetst op
taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben.
Voor een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten, kun je
kijken op
https://www.taalloket.nl/taaltoets-nl/oefentoets/

Het deelnemen aan de taaltoets is een voorwaarde voor het toekennen van
de behaalde studiepunten voor de module Inleiding Sociale Wetenschappen
bbinnen het 1e jaar van de bacheloropleidingen.

Toetsvorm

In een van de eerste weken van periode 1 vindt de afname van de
taaltoets plaats. Op het rooster van je opleiding kun je terugvinden op
welk moment je de toets moet maken.

Studenten die in de categorie Laag scoren op de taaltoets krijgen geen
cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Zij dienen eerst
de bijspijkercursus Nederlands te volgen. Pas wanneer deze voldoende
wordt afgesloten, en ook de overige delen van het vak voldoende zijn,
worden de studiepunten toegekend. Deelname aan deze cursus is dus niet
vrijblijvend.

Overige informatie

Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus ga naar de
website van het Taalloket:
http://www.taalloket.nl/ik-ben-student/taaltoets-nederlands/

LET OP: De toets is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode G_TAALTOETS
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. J.W. van Saane
Examinator prof. dr. J.W. van Saane
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: