Educatieve Minor Praktijk 1

2019-2020

Doel vak

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in het vmbo-
tl en/of onderbouw havo/vwo.

Inhoud vak

Het praktijkdeel van de educatieve Minor gaat meteen aan het begin van
de opleiding van start. Het vak Praktijk 1 omvat ten minste 48
klassencontacturen in vmbo- tl en/of onderbouw havo/vwo. Tijdens de
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of neemt de student deel aan andere leerlinggerichte
activiteiten. Alle activiteiten die een student in de klas uitvoert,
zijn erop gericht het eigen leerproces te voeden.
De werkplekbegeleider (WPB) is op de hoogte van de onderwerpen die op de
instituutsdag aan de orde zijn en gebruikt dezelfde rubrics als de
instituutsopleiders en vakdidactici om de vorderingen van de studenten
te beoordelen.
Binnen de in totaal 120 klassencontacturen voor Praktijk 1 en Praktijk 2
worden ten minste 60 lessen door de student zelf verzorgd

Onderwijsvorm

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.
Studenten met een (beperkte) baan geven in dit stadium al zelfstandig
les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de
werkplekbegeleider op het niveau van didactische handelen in de les.

Toetsvorm

Op de school geven de studenten een presentatie over hun prestaties in
de eerste acht weken. Dat doen ze aan de hand van de relevante rollen
(waarbij de rol van uitvoerder, ontwerper en pedagoog de meeste
aandacht krijgen bij de reflectie op het lesgeven). De
werkplekbegeleider
gebruikt het beoordelingsformulier gerelateerd aan de rubrics
om het functioneren van de student in de klas tijdens Praktijk 1 te
evalueren.

Algemene informatie

Vakcode O_EMPRAK1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. Y.G. Meindersma
Examinator drs. Y.G. Meindersma
Docenten drs. E.D. van Noort
prof. dr. M. Meeter
dr. O.P.M. van Buuren
dr. A. Handelzalts
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. J. Quartel MA
drs. J. Gnodde
R.B. van der Vos
R.M.C. Canisius
J. Quartel MA
drs. H. Stouthart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: