Educatieve Minor Praktijk 2

2019-2020

Doel vak

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in het vmbo-
tl en/of onderbouw havo/vwo.

Inhoud vak

Tijdens de Praktijk 2 werken studenten aan het verder ontwikkelen van de
kernpraktijken die in het instituutsdeel aan de orde zijn gekomen. Het
vak Praktijk 2 omvat ten minste 72 klassencontacturen.
Net als in Praktijk 1 komt de verbinding tussen theorie en praktijk aan
de orde. De student verzorgt lessen en werkt aan opdrachten om aan te
kunnen tonen dat hij startbekwaam is. De colleges tijdens de
instituutsdag ondersteunen dit ontwikkelingsproces.
Binnen de in totaal 120 klassencontacturen voor Praktijk 1 en Praktijk 2
worden ten minste 60 lessen in vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo door de
student zelf verzorgd

Onderwijsvorm

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Toetsvorm

De praktijkbeoordeling wordt uitgevoerd door de instituutsopleider samen
met de schoolopleider en de werkplekbegeleider. De beoordeling wordt
uitgevoerd aan de hand van lesbezoek, de uitgevoerde lessen en
activiteiten op de school en het ingevulde beoordelingsformulier
gerelateerd aan de rubrics die voor elk van de docentperspectieven zijn
geformuleerd voor fase II.

Overige informatie

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling
van Praktijk 1 en Didactiek 1.

Algemene informatie

Vakcode O_EMPRAK2
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator drs. Y.G. Meindersma
Examinator drs. Y.G. Meindersma
Docenten drs. E.D. van Noort
dr. O.P.M. van Buuren
drs. A.J.C. Monquil
drs. L.A. van der Bruggen
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. J. Quartel MA
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. Y.G. Meindersma
drs. I. Pauw
dr. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
drs. L.J. van Well-van Grootheest
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
prof. dr. M. Meeter
drs. J. Gnodde
R.M.C. Canisius
R.B. van der Vos
J. Quartel MA
drs. H. Stouthart
dr. B. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: