Biologische Psychologie (UM)

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Inzicht verwerven in de structuur en functie van het zenuwstelsel en de
rol van het zenuwstelsel in (ab)normaal gedrag.

Inhoud vak

Begrippen uit de biologie aansluitend bij de processen die men in de
psychologie bestudeert. Aan de orde komen structuur en organisatie van
het centrale en perifere zenuwstelsel, neurotransmissie, psychofarmaca
en de biologische mechanismen achter waarnemen, motoriek, emoties en de
hogere cognitieve functies (geheugen, spraak, bewustzijn). Tijdens de
colleges wordt tevens ingegaan op neurologische stoornissen (Parkinson,
Broca's afasie, Alzheimer etc. ) en de biologie van gedragstoornissen
(slaapstoornissen, psychosen, angstigheid, depressie, verslaving).

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Carlson and Birkett - Physiology of Behavior
(12th Ed). Pearson. Verkrijgbaar in de VU boekhandel.

Algemene informatie

Vakcode P_UBIOPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D. van t Ent
Examinator dr. D. van t Ent
Docenten dr. D. van t Ent

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: