Inleiding Psychologie (UM)

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie

Inhoud vak

Het vak geeft een overzicht van de psychologie. Wat is de genetische en
biologische basis van gedrag? Wat is bewustzijn? Hoe zien we, leren we,
onthouden we en denken we? Waarom gedragen we ons zoals we doen? Naast
deze fundamentele vragen zullen o.a. ook de volgende onderwerpen aan bod
komen: intelligentie, sociale psychologie, de ontwikkeling,
persoonlijkheidsleer, psychopathologie en psychologische
behandelmethoden.

Onderwijsvorm

Twee keer per week hoorcollege
Contacturen: 168 (28 college, 3 examen, 137 zelfstudie)

Toetsvorm

- Multiple choice tentamen

Literatuur

Gazzaniga, M.S. (2018). Psychological Science (6th edition). Norton.

Overige informatie

Hoorcolleges worden Engelstalig aangeboden.

Er is in dit vak plek voor max. 80 studenten per jaar (zoals in alle
vakken van deze universitaire minor).

Algemene informatie

Vakcode P_UINLPSY
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. W. Donk
Examinator dr. W. Donk
Docenten dr. W. Donk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: