Master Thesis Landscape and Heritage Archaeology

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Uitvoeren van onderzoek naar een gespecialiseerd onderwerp of thema uit
archeologie van landschap en erfgoed, dat
uitmondt in een wetenschappelijk verslag. Met je scriptie geef je er
blijk van in staat te zijn volgens wetenschappelijke normen
archeologisch onderzoek te doen dan wel in de studie een eigen visie op
(de omgang met) archeologische data te hebben ontwikkeld.

Inhoud vak

The subject and content of the thesis are defined in consultation with
the supervisor. The subject has to be related to the specialist
'profile' that the student has chosen.

Thesis Colloquium
At the first semester of the year each student should contact a thesis
supervisor among the ACASA staff. To stimulate all students to make
sufficient progress and to finish the program in a timely manner, the
following rules and deadlines apply. The colloquium must be successfully
completed to start the thesis.

1. In January the students plans an appointment with the supervisor. In
this meeting will be discussed:
a. the students’ progress in the study,
b. plans and ideas with regard to the thesis, subject, 1st and 2nd
supervisor

2. Before 1 February: All students deliver (in close consideration with
the supervisor) a short thesis plan, in which occur:
a. Preliminary thesis title and names of thesis supervisor(s)
b. Short description of research problem/question
c. Preliminary table of contents with indicated estimated page length
per chapter.
d. Bibliography

3. At end February/ early March a meeting will be organized in which the
contents of thesis agreements and thesis manuals will be discussed. The
meeting will be at UvA, and before a research Seminar, time 13.00-14.30
hours; the exact room will be announced. Students will receive feedback
from teachers and students.

4. Before April 1st: Revised thesis plans will be transformed into a
thesis agreement, in which a concrete time schedule (with deadlines) is
presented for:
a. submittal of first chapter (in draft),
b. entire thesis (in draft).
Thesis agreements will be signed by the student and by the thesis
supervisor/advisor who will guarantee a timely feedback procedure.

5. In September, at the ACASA graduation ceremony, all students will be
expected to present the results of their thesis to staff, fellow
students and family.

See for thesis manuals the following links apply

For VU:


http://www.fgw.vu.nl/nl/studenten/regelgeving/scriptiehandleiding/index.
asp.
http://www.let.vu.nl/en/students/education-information/thesis-
manual/index.asp

For UvA:
http://student.uva.nl/manwe/az/item/thesis.html
(or the A-Z pages for the other programs: thesis)

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding. Student kiest een onderwerp en legt dit ter
goedkeuring voor aan een van de docenten. Na goedkeuring wordt
vastgesteld welke docent als eerste en welke als tweede begeleider
optreedt.

Toetsvorm

De eindscriptie wordt door twee docenten gelezen. Het eindpunt wordt
door beide docenten in onderling overleg vastgesteld. Criteria zijn:
originaliteit, logische redeneerstijl, heldere opbouw van het betoog,
goede schrijfstijl, adequate verwijzingen naar bronnen en literatuur,
adequaat gebruik van illustratiemateriaal (indien relevant).

Vereiste voorkennis

alle overige modules MA Landschap en Erfgoed

Literatuur

In overleg met de docent

Doelgroep

Master students of Archaeology

Algemene informatie

Vakcode L_BAMAARCSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.L.M. Burgers
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: